Obrazci

Za uporabnike smo na enem mestu zbrali vse obrazce za vloge in soglasja, ki jih potrebujete za uporabo naših storitev.

Priključitev na vodovodno omrežje
Vloga za izdajo projektnih pogojev

Pridobitev soglasja
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
Vloga za pridobitev soglasja
Izvedba in prijava za vnos v kataster

Male komunalne čistilne naprave
Obvestilo o začetku obratovanja 
Poročilo o prvih meritvah
Prijava izpada ali ponovnega delovanja malih komunalnih čistilnih naprav

Obrazec za spremenjeno število članov
Obrazec za spremenjeno število članov

Obrazec za prijavo/odjavo uporabnika
Obrazec za prijavo/odjavo uporabnika

Obrazec za direktno obremenitev po shemi SEPA
Obrazec za direktno obremenitev

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve
Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve POSTOJNA
Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve PIVKA

Uporaba blata kot gnojilo v kmetijstvu
Izjava o uporabi blata kot gnojilo v kmetijstvu

 

Ostali predpisi in pravilniki, ter zakonodaja

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami