Čistilna naprava Veliki Otok

Čistilna naprava Veliki Otok je bila zgrajena leta 2002 za 250 populacijskih enot. Na čistilno napravo je priklopljen del naselja Veliki Otok, poslovno obrtna cona Veliki Otok in Center za tujce Veliki Otok.

Surova odpadna voda doteka v rekonstruiran kanal z ročnimi grabljami, za odstranjevanje večjih grobih delcev, ki so postavljene pred črpališčem. Odpadna voda gravitacijsko doteka v črpališče z dvema potopnima črpalkama z drobilno funkcijo. Potopne črpalke črpajo odpadno vodo v kontejnerski del čistilne naprave, v aeracijski bazen, kjer poteka čiščenje z aktivnim blatom. Z aeracijo – prezračevanjem zagotovimo tudi mešanje, ki preprečuje tvorbo usedlin v bazenih in homogenizira mešano tekočino. Po ustreznem aeracijskem času voda vstopa v končno čistilno stopnjo, kjer se biološko obdelana voda loči od blata. Blato se ponovno vrača v aeracijski bazen. Odvečno blato pa se odstrani v bazen za odvečno blato. Od tu se blato odvaža na večjo čistilno napravo. Očiščena voda, ki preliva prek prelivnega žleba iz naknadnega usedalnika preko merilnega jaška zapušča čistilno napravo preko meteornega kanala v bližnji odvodnik Črni potok.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami