Elaborati – oblikovanje cen storitev

Skupni organ občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna je dne  15.1.2014 potrdil nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so usklajene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, sprejeto konec leta 2012. S posodobljeno Uredbo je država natančno predpisala metodo izračuna posamezne cene. Predpisane so tudi postavke na računu, tako da je mogoča tudi primerjava cen posameznih storitev med občinami.

Za vsako javno službo smo pripravili elaborat, v katerem so predstavljene posamezne storitve in potrebne kalkulacije za izračun cen.

 

Elaborat občine Postojna

Elaborat občine Pivka

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami