Oskrbovalno območje Planina

Oskrbovalno območje Planina, znotraj katerega sta oskrbovani naselji Liplje, Planina.

Tehnologija priprave pitne vode

Na zajetju/črpališču Malni je na tlačnem cevovodu odcep za napajanje oskrbovalnega območja Planina. Pred odcepom se v sistem dodaja koagulant (polihidroksialuminijev klorid – Kemiclar 200) kot stransko kemijsko sredstvo, katero se uporablja pri pripravi vode v vodarni Mali za oskrbovalno območje Osrednji del.

Filtracija

Po odcepu je nameščen tlačni peščeni filter. Pred in po filtriranju sta nameščena avtomatska merilca motnosti. Pred distribucijo so nameščene črpalke za dvig tlaka.

Dezinfekcija

Po filtraciji se pred samo distribucijo izvaja primarna dezinfekcija vode z UV dezinfektorjem.  Takoj za primarno dezinfekcijo se izvaja sekundarna dezinfekcija z Na-hipokloritom z namenom ohranjanja kvalitete pitne vode v cevovodu do odjemnega mesta. Prosti klor se meri z avtomatskim analizatorjem. Vsi podatki so na sistemu telemetrije.

Po pripravi se en del vode gravitacijsko odteka v nizko cono Planina direktno k uporabniku, en del pa se jo črpa v rezervoar Lepena, ki gravitacijsko oskrbuje viskoko cono Planina in rezervoar Sveti Duh.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami