Foto galerija

Zajetje in vodarna Malni

Voda iz izvira Malni se črpa skozi zajetje v vodarno Malni približno 70 metrov nad izvirom, kjer se surova voda prečisti v postopkih usedanja, filtriranja in dezinfekcije. Tako pripravljena zdravstveno ustrezna pitna voda se od tu ponovno črpa do pretočnega objekta okoli 150 metrov višje.

Vodohran Sovič

Naš najpomembnejši sistemski rezervoar Sovič nad Postojno.

Vodohran Pivka

KČN Zagorje

KČN Veliki Otok

projekt VODNI VIRI

Študija izvedljivosti - poljski poskus

V letu 2018 smo kot partnerji začeli z izvedbo zanimive študijo izvedljivosti, s katero raziskujemo možnost predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg. Občini Postojna in Pivka namreč ležita na kraškem svetu, kjer gozd pokriva 60% površja in nudi velike količine biomase oz. zelenega odpada, ki bi ga bilo s primerno tehnološko predelavo smiselno izkoristiti kot biooglje (100% dodatek biološkega izvora za izboljšanje in regeneracijo kmetijskih površin). Biooglje preprečuje izpiranje hranil v podtalnico, kar zagotavlja boljši izkoristek organskega gnojenja ter s tem pomembno zaščito vodnih virov, podtalnice ter posledično kraškega sveta. Cilj dvoletnega poskusa, ki se izvaja že od januarja 2018, trajal pa bo še do decembra 2019, bo pridobivanje podatkov o dejanskem učinku biooglja na kmetijskih površinah. Skupaj s partnerji bomo beležili stopnjo zadrževanja hranil v tleh in njihov izkoristek pri gnojenju, opazovali kakovost tal, vpliv biooglja na velikost in kakovost izdelkov… Poskus poteka istočasno v laboratoriju in v naravi. Poskus v naravi poteka na dveh testnih poljih različnih tekstur, ki se nahajata na območju CČN Postojna. Gre za dvoletno kolobarjenje, na obeh poljih se bodo zvrstili koruza, pšenica in strniščni dosevek. Biooglje se bo površinama dodajalo v štirih različnih količinah oziroma obravnavah in sicer 0 t/ha, 2 t/ha, 7 t/ha in 20 t/ha. Pri tem se izvaja meritve, ki obsegajo koncentracijo in časovno dinamiko hranil v tleh in v rastlinah ob žetvi ter kakovost pridelka. V poskusu sodelujemo Kovod Postojna d.o.o., TMConsulting d.o.o., Biotehniška fakulteta, Katedra za pedologijo in varstvo okolja, Fakulteta za kemijsko tehnologijo, Občina Postojna in Občina Pivka.

Projekt Vodko

Sodelovanje v lokalnih projektih in dogodkih

Radi se povezujemo z lokalnimi društvi, organizacijami, projekti (Postojnski tek, Parada učenja, okrogle mize, konference, ustvarjalne delavnice, izobraževalni dogodki, priložnostni dogodki...).

Urejanje javnih površin

Skrbimo za urejanje iz zasaditev gredic in cvetličnih korit,za košnjo zelenic in za rez okrasnih rastlin

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami