Novice

Obvezno prekuhavanje pitne vode v naselju SUHORJE

Motnje na sistemu

21. 2. 2024

Javno podjetje Kovod Postojna d.o.o., obvešča uporabnike pitne vode v naselju SUHORJE na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica, da je potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhati zaradi mikrobiološke onesnaženosti pitne vode. Zaradi tehničnih težav (izpada električne energije) se je delovanje ultrafiltracije in doziranje plinskega klora onesposobilo. Pred prekuhavanjem je potrebno odstraniti večino delcev, to dosežemo z usedanjem in filtracijo skozi več plasti, najbolje prelikane tkanine ali skozi papirnat filter (npr. pivnik, filtre za kavo). Ko voda zavre, naj burno vre še 3 minute. Tako pripravljeno vodo hranite v hladilniku, v isti posodi, kot ste jo prekuhali, uporabljate jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur. Navodilo za prekuhavanje pitne vode je v celoti objavljeno na spletni strani Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o.

Ukrep prekuhavanja pitne vode velja do preklica.

Razlitje večje količine gnojevke na Studencu pri Postojni

Novice

19. 2. 2024

V nedeljo (18.2.2024) zvečer smo bili s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje obveščeni o razlitju večje količine gnojevke na območju Studenca pri Postojni. Glede na pronicljivost tal in bližino vodotokov smo se s strani javnega podjetja Kovod Postojna, ki upravlja vodovodni sistem Postojna – Pivka, odzvali opozorilom ter opredelili možnost tveganja, ki bi ga imelo razlitje nevarnih snovi (fekalij) na našo pitno vodo.

Razlitje gnojevke v bližini reke Nanoščice po do sedaj znanih podatkih nima neposrednega vpliva na naše vodonosnike. Na zajetju Malni imamo močan vodostaj iz cerkniškega zaledja, zato na potoku Malenščica in v sami vodarni Malni ne pričakujemo posebnih težav zaradi omenjenega razlitja. Na zajetju Korotan, ki leži v neposredni bližini dogodka, je bilo danes dopoldne že izvedeno dodatno vzorčenje pred pripravo vode in vzorčenje potoka Nanoščica. Glede na višinsko razliko med vodnjakom in potokom tudi na tej vodarni ne pričakujemo direktnega vpliva na kakovost pitne vode. Predvideva se tudi, da je propustnost tal v tem zimskem obdobju, ko so globje plasti površja še nekoliko pomrznjene, manjša.

Kljub temu bomo na obeh vodarnah v naslednjih dneh intenzivno spremljali vse parametre surove vode. V primeru kakršnihkoli zaznanih sprememb bodo nemudoma izvedeni ukrepi za zagotovitev stabilne oskrbe s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka.

Tokratno razlitje gnojevke predstavlja največjo nevarnost predvsem za bližnje vodotoke, saj ima negativne učinke na rastlinje in živali, ki živijo v njih. S tem se ukvarjajo tudi pristojne službe. Želimo si, da bi bil človeški vpliv naravi tudi tokrat čim bolj prizanesen, so pa tovrstni dogodki vsakič znova opozorilo, kako ranljivo je naše površje in kako pomembni so vplivi neodgovornih početij tudi za naše vodne vire.

 

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO – Vodovodar II.

Novice

24. 1. 2024

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Vodovodar II.

Število delavcev: 2

Opis del in nalog:

Opravljanje vseh splošnih vodoinstalaterska dela na vodovodnem omrežju,
Vzdrževanje in popravila javnega vodovodnega omrežja in naprav,
Gradnja vodovodnih novogradenj,
Opravljanje manjših gradbenih del na deloviščih,
Vožnja in tekoča vzdrževalna dela na vozilu ali stroju, za katerega je zadolžen,
Popis stanja vodovodnih števcev,
Skrb za pravilno zavarovanje delovišča,
Skrb za stanje vodovodnega omrežja in obveščanje nadrejenega o morebitnih problemih na tem področju,
Delo s težko gradbeno mehanizacijo,
Skrb za čistočo in urejenost delovnega mesta,
Skrb za delovna sredstva in predmete dela ter vestno ravnanje z njimi,
Zamenjava vodomerov po programu rednega overjanja,
Opravljanje drugih del in nalog skladno z usposobljenostjo delavca in po  navodilih delodajalca.

Izobrazba: III. – IV. stopnja izobrazbe tehnične (praviloma vodovodarske) ali druge ustrezne smeri

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas za obdobje 12 mesecev (povečan obseg dela), poskusna doba 2 meseca, polni delovni čas (40 ur tedensko)
Možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: 3 mesece delovnih izkušenj na podobnih delih in nalogah, vozniški izpit B (zaželen C) kategorije, poznavanje vseh splošnih vodovodarskih del, zaželen opravljen tečaj za strojnika težke gradbene mehanizacije

VLOGI PRILOŽITE KOPIJE DOKAZIL O IZOBRAZBI IN OSTALIH USPOSABLJANJIH.

Rok prijave: do 8.2.2024

Naše podjetje med slovenskimi projektnimi partnerji, ki raziskujejo problematiko mikro plastike v vodah

Novice

16. 1. 2024

V začetku leta 2023 je bil objavljen razpis s strani INTERREG  Central Europa (CE 21-27) – podonavski transnacionalni program, ki združuje regije v štirinajstih podonavskih državah. Razpis je bil razdeljen v več podkategorij, za naše podjetje je bila zanimiva podkategorija, ki med drugim zadeva tudi pitno vodo, gre za sodelovanje držav za bolj zeleno Evropo in pa za varovanje okolja v srednji Evropi.

Projekt Capacty for Management and Governance of Microplastic in drinking water resources (Interreg – Danube/Eu) oziroma skrajšano (akronim) »MicroDrink«, je torej fokusiran na problematiko mikro (in nano) plastike v okolju, natančneje v vodah in v pitni vodi.

V projektu sodeluje 9 držav in sicer:  Hrvaška, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Češka, Bih in Srbija. Vsaka država prispeva po dva projektna partnerja (eno univerzo ter eno podjetje, ki se ukvarja z vodooskrbo) ter po tri pridružene strateške partnerje. Slovenska projektna partnerja sta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in podjetje Kovod Postojna, d.o.o.. Pridruženi strateški partnerji so Rižanski vodovod, Kraški vodovod in Komunala Ilirska Bistrica. Vodilni partner v projektu je Hrvaški geološki inštitut.

Projekt se je začel izvajati z novim letom, torej  01.01.2024 in bo trajal 30 mesecev. Vrednost celotnega projekta znaša 2.332.000,00 Eur, od tega je 80 % nepovratnih sredstev, 20 % sredstev pa lastnih. Projektni delež podjetja Kovod Postojna je 136.00,00 Eur, od tega je 108.700, 00 Eur nepovratnih sredstev, 27.200, 00 Eur pa podjetje zagotavlja lastnih sredstev.

Projekt bo zelo kakovostna nadgradnja dveh projektov raziskav novih vodnih virov. Če se je pri prejšnjih dveh projektih ugotavljalo dinamiko pretokov in fizikalno kemijske  lastnosti podzemnih voda ob različnih hidroloških pogojih, bomo s tem projektom skušali razumeti vire onesnaženj z mikroplastiko, hkrati pa zagotovili strategije in ukrepe  za obvladovanje le teh.

 

Projekt je razdeljen na tri dele, tako imenovane delovne pakete:

·         Pri prvem delovnem pakeru gre za pregled dosedanjih raziskav, pregled in evalvacija različnih metod vzorčevanja in analiznih metod glede mikroplastike ter pregled razpoložljivih laboratorijskih instrumentov za analiziranje mikroplastike.

·         V drugem delovnem paketu  (vodilni partner sta FGG in Kovod) bodo potekala vzorčevanja in analize voda (kraških, podzemnih) ter pitne vode iz vodovodov na prisotnost mikro in nano plastike.

·         Tretji delovni paket pa zajema sintezo rezultatov, čezmejno pripravo protokolov za zmanjšanje onesnaževanja okolja in voda z mikro in nano plastiko, izdelan bo čezmejni program monitoringa v surovi vodi in vodi po obdelavi, izdelale se bodo strategije za obvladovanje mikroplastike v vodnih virih ter pripravili smernice za ukrepanje ob odkritju mikroplastike tako v vodnih virih kot tudi v pitni vodi. Podan bo tudi predlog za standardizacijo ( ISO ) analiznih metod in vzorčevanja mikroplastike. Hkrati pa se bo z izsledki raziskav seznanilo pristojne Institucije, državne organe, razne proizvajalce kot tudi širšo javnost.

 

Znano je , da je onesnaženje z mikroplastiko vsak dan večje, saj svetovna proizvodnja plastike eksponentno narašča že od leta 1960 in je leta 2019 presegla 390 milijonov ton na leto. Kar 20 milijonov ton proizvedene plastike vsako leto pristane v oceanih in morjih. Plastični odpadki zaradi fizikalno kemijskih dejavnikov razpadajo na vedno manjše delce,  v t.i. mikro in nanoplastiko in se z vodo enostavno prenašajo med različnimi ekosistemi in vstopajo v prehranjevalno verigo, s čimer ogrožajo prav vsa živa bitja. V nasprotju z dokaj številčnimi raziskavami mikroplastike v morski vodi in morskih organizmih, so raziskave v podzemnih vodah in pitni vodi glede mikroplastike  skromnejše,  pa tudi tiste študije po svetu, ki so že bile izvedene, poročajo o prisotnosti mikroplastike tako v pitni vodi iz vodovodnih sistemov kot tudi v ustekleničeni vodi. Skrbi zbuja predvsem dejstvo, da nekatere vrste plastike vsebujejo toksične snovi, na površini delcev pa se lahko adsorbirajo tudi težke kovine in patogeni. Vse te snovi se ob zaužitju sproščajo v organizem, kar lahko škodi zdravju.

 

 

Projekt je sofinanciran s strani Interreg Programme Danube region.

 

 

Zaščitite svoje cevovode pred zmrzaljo

Novice

11. 1. 2024

Kljub rednim opomnikom, velja v dneh, ko so se spustile temperature pod ledišče, znova opozoriti na priporočila za zaščito vodomerov in instalacije pred zmrzaljo.

 

 

 

Praznični urnik

Novice

20. 12. 2023

Cenjene stranke in poslovne partnerje obveščamo, da bo podjetje Kovod Postojna, d.o.o., zaradi praznikov poslovalo s skrajšanim delovnim časom:

dne 22.12.2023 do 11.00 ure

dne 29.12.2023 do 11.00 ure.

 

Želimo vam prijetno praznovanje ter veliko zdravja v prihajajočem letu.

Na strokovnem usposabljanju tokrat o oskrbi s pitno vodo v izrednih razmerah

Novice

12. 12. 2023

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o. si nenehno prizadevamo za kakovostno informiranje in obveščanje svojih uporabnikov, sodelovanje s strokovnimi službami in predvsem sodelovanje z lokalno skupnostjo, prednostnimi organizacijami in ustanovami. V želji, da bi svoje znanje, uporabne informacije in nekatere ključne postopke delili s strokovno javnostjo, ključnimi deležniki, ki so odgovorni za skrb za kakovost pitne vode v organizacijah, naše podjetje redno prireja strokovna usposabljanja, ki so lahko pomemben doprinos za pridobivanje novega znanja, izmenjave dobrih praks ter utrjevanje sodelovanja.

Glede na razmere, ki smo jim v naši državi pogosto priča (onesnaženja, poplave, požari…), je bilo tokratno usposabljanje usmerjeno v nadomestno oskrbo s pitno vodo v izrednih razmerah. V primeru izrednega dogodka je namreč ključno hitro, vestno in odgovorno ukrepanje ter obveščanje, ki prebivalce zaščiti pred morebitnimi neškodljivimi vplivi. Smisel obveščanja je namreč preprečiti okužbe, ne pa zadostiti zakonodaji. Ob tem je prioriteta oskrbeti prebivalce s pitno vodo.

Predavatelja, Irena Sušelj Šajn, mag.san.inž., vodja službe za zdravstveni nadzor in analize, podjetje Kovod Postojna d.o.o. in viš. pred. dr. Gregor Jereb, iz oddelka za sanitarno inženirstvo iz Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, sta slušatelje danes zato seznanila z vsemi pomembnimi informacijami, procesi, postopki in  praktičnimi primeri, ki bi v prihodnje, v primeru izrednih razmer, odgovorne v posameznih organizacijah opolnomočili z znanjem, kako pristopiti k reševanju situacij.

Oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednega dogodka vsebinsko obsega načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov, potrebne količine pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave pitne vode, postopke ravnanja pri oskrbi s pitno vodo s cisternami ter higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami, priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode.

Četudi si kot upravljavci vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka prizadevamo za nemoteno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, je naša odgovornost z vsemi pomembnimi informacijami seznaniti tudi uporabnike in ostale skrbnike hišnih omrežij. S tem namenom si želimo tovrstnih sodelovanj, komunikacije in izkazanega zanimanja, kar bomo tudi v prihodnje vzpostavljali in ohranjali preko rednih strokovnih srečanj in usposabljanj.

 

 

Obrazložitve ugotovitve vzroka za izdajo ukrepa prekuhavanja pitne vode zaradi parazitov na VS Postojna – Pivka

Novice

29. 11. 2023

Za Kovod Postojna, d.o.o. je NLZOH Koper dne 22.11.2023 izvedel vzorčenje pitne vode na rezervoarju Sovič v obsegu Giardia lamblia in Cryptosporidium spp. V vzorcu sta bila dne 24.11.2023 potrjena oba parazita Gardia lamblia 1  cista v 100 l in Cryptosporidium spp. 3 ciste v 100 l.

Uporabniki so bili isti dan obveščeni po vzpostavljenem načrtu v HACCP sistemu.

Po obveščanju se je nemudoma začelo z odkrivanjem vzroka neskladnosti vzorca. Da bi se odstranili vsi dejavniki tveganja, so bile ponovno pregledane vse kontrole delovanja naprav za pripravo pitne vode na vodarni Malni, pri katerih ni bilo odstopanj.

Dne 25.11.2023 se je s servisno službo izvedlo izredno servisno testiranje vseh modulov UF na vodarni Malni. Pregledalo se je zunanji del vodovodne trase od vodarne Malni preko raztežilnika Mačkovec pa do rezervoarja Sovič. Na zunanjih delih objektov ni bilo opaziti ilegalnih posegov oziroma tehničnih poškodb. Na podlagi tega je dne 27.11.2023 NLZOH Koper in NLZOH Novo Mesto izvedlo vzorčenje pitne vode na prisotnost parazitov po celotnem omrežju. Vsi vzorci iz dne 27.11.2023 so skladni z Uredbo o pitni vodi kar pomeni, da ni prisotnih parazitov Giardia lamblia in Cryptosporidium spp..

Iz vsega tega gre sklepati, da je šlo za enkraten dogodek vdora nečistoče v javni vodovodni sistem rezervoar Sovič, saj so bili vsi ostali vzorci pitne vode odvzeti po pripravi pitne vode na vodarni Malni v mesecu novembru in tudi nasploh v vseh preteklih mesecih skladni z Uredbo o pitni vodi.

Dne 29.11.2023 tako izdajamo preklic ukrepa prekuhavanja z dodatnimi priporočili uporabnikom na spodnji povezavi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami