Zaposleni

Direktor
David Penko

Vodja tehničnega sektorja
Igor Čehovin

Vodja enote Vodovod
Tomaž Fabčič

Vodja enote Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
David Penko

Vodja finančno računovodske službe
Tamara Paternost

Vodja črpališč
Blaž Kolar

Vodja nabave in avtoparka
Ljubo Svet

Vodja splošno kadrovske službe
Edita Klemen

Vodja službe za zdravstveni nadzor in analize
Irena Sušelj Šajn

Vodja hortikulture in operativni vodja Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Blaž Svet

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami