Stanovanja

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o., sicer v lokalnem prostoru kot uveljavljeno javno podjetje, ki skrbimo za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, dobro poznamo okolje in potrebe svojih uporabnikov. Glede na zaznano problematiko, predvsem pa v želji po širitvi svoje dejavnosti, je naše podjetje s 1. majem 2020 prevzelo upravljanje stanovanj, ki so v lasti oziroma uporabi Občine Postojna, s 1. novembrom 2020 pa smo v podjetju pod svoje upravljanje prevzeli še občinska stanovanja in nekatere poslovne objekte v lasti Občine Pivka.

Pogodba o upravljanju med Občino Postojna in podjetjem Kovod Postojna velja štiri leta, podjetje Kovod Postojna pa je ob tem prevzelo v upravljanje 284 enot. Pogodbo o upravljanju z Občino Pivka ima podjetje Kovod Postojna sklenjeno do 31. oktobra 2022, pri tem je prevzel v upravljanje 64 stanovanjskih enot ter 10 poslovnih objektov.

Kot izvajalec navedene dejavnosti, Kovod v okviru upravljanja odslej skrbi za organizacijsko-administrativna ter tehnično-strokovna opravila, kar zajema vodenje evidenc o najemnikih in uporabnikih stanovanj in garaž, posredovanje informacij lastniku (Občini Postojna, Občini Pivka), preglede enot ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih in investicijskih delih…

Najemna razmerja ob spremembi upravnika ostajajo nespremenjena, vsi uporabniki občinskih stanovanj so bili o spremembi upravnika že obveščeni.

OBRAZCI IN POVEZAVE

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami