the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Stanovanja

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o., sicer v lokalnem prostoru kot uveljavljeno javno podjetje, ki skrbimo za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, dobro poznamo okolje in potrebe svojih uporabnikov. Glede na zaznano problematiko, predvsem pa v želji po širitvi svoje dejavnosti, je naše podjetje s 1. majem 2020 prevzelo upravljanje stanovanj, ki so v lasti oziroma uporabi Občine Postojna, s 1. novembrom 2020 pa smo v podjetju pod svoje upravljanje prevzeli še občinska stanovanja in nekatere poslovne objekte v lasti Občine Pivka.

Pogodba o upravljanju med Občino Postojna in podjetjem Kovod Postojna velja štiri leta, podjetje Kovod Postojna pa je ob tem prevzelo v upravljanje 284 enot. Pogodbo o upravljanju z Občino Pivka ima podjetje Kovod Postojna sklenjeno do 31. oktobra 2022, pri tem je prevzel v upravljanje 64 stanovanjskih enot ter 10 poslovnih objektov.

Kot izvajalec navedene dejavnosti, Kovod v okviru upravljanja odslej skrbi za organizacijsko-administrativna ter tehnično-strokovna opravila, kar zajema vodenje evidenc o najemnikih in uporabnikih stanovanj in garaž, posredovanje informacij lastniku (Občini Postojna, Občini Pivka), preglede enot ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih in investicijskih delih…

Najemna razmerja ob spremembi upravnika ostajajo nespremenjena, vsi uporabniki občinskih stanovanj so bili o spremembi upravnika že obveščeni.

OBRAZCI IN POVEZAVE

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami