the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Urejanje javnih površin

Delovna enota Urejanje javnih površin (DE Hortikultura) je bila ustanovljena v letu 2009 z Odlokom o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju občine Pivka (Uradni list RS, št. 112/2009).

Trenutno izvajamo dela v okviru javne službe v občini Pivka in sicer košnjo javnih zelenih površin, rez žive meje, pobiranje smeti, pletje in grabljenje listja ter skrbimo za splošno urejenost mesta Pivka in okolice. V oskrbi imamo približno 9 hektarjev zelenic in nekaj gredic s trajnicami. Javne površine urejamo v sodelovanju z invalidskimi podjetji, ki so naši podizvajalci.

Naša pomembna naloga je tudi urejenost zunanjih površin naših objektov v upravljanju, zato skrbimo za urejenost 34 vodnih objektov (vodohrani in črpališča) v občinah Postojna in Pivka ter 5 čistilnih naprav. Urejanje obsega košnjo zelenih površin, redčenje grmovja in vzdrževanje dostopnih poti.

LOKACIJE UREJANJA JAVNIH POVRŠIN

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami