Urejanje javnih površin

Delovna enota Urejanje javnih površin (DE Hortikultura) je bila ustanovljena v letu 2009 z Odlokom o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju občine Pivka (Uradni list RS, št. 112/2009).

Trenutno izvajamo dela v okviru javne službe v občini Pivka in sicer košnjo javnih zelenih površin, rez žive meje, pobiranje smeti, pletje in grabljenje listja ter skrbimo za splošno urejenost mesta Pivka in okolice. V oskrbi imamo približno 9 hektarjev zelenic in nekaj gredic s trajnicami. Javne površine urejamo v sodelovanju z invalidskimi podjetji, ki so naši podizvajalci.

Naša pomembna naloga je tudi urejenost zunanjih površin naših objektov v upravljanju, zato skrbimo za urejenost 34 vodnih objektov (vodohrani in črpališča) v občinah Postojna in Pivka ter 5 čistilnih naprav. Urejanje obsega košnjo zelenih površin, redčenje grmovja in vzdrževanje dostopnih poti.

LOKACIJE UREJANJA JAVNIH POVRŠIN

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami