Izvajanje ukrepov in priporočila uporabnikom

V primeru, da preiskave izkažejo neskladnost in zdravstveno neustreznost pitne vode, upravljavec sprejme enega od  ukrepov:
• prekinitev dobave pitne vode,
• omejena uporaba pitne vode,
prekuhavanje vode in drugi ukrepi za odpravo neskladnosti.

O sprejetih ukrepih so uporabniki pravočasno obveščeni preko spletne strani podjetja, sredstev javnega obveščanja, oglasnih desk, večji uporabniki pa tudi neposredno.

Za zagotavljanje skladnosti pitne vode na vsaki pipi vodovodnega omrežja je potrebno tudi sodelovanje uporabnikov, ki morajo redno vzdrževati svoje vodovodno omrežje. Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije je pripravil Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja. Več informacij o pitni vodi je na spletni strani NIJZ Republike Slovenije – med njimi tudi navodila o prekuhavanju vode.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami