Cilji projekta

S projektom bomo dosegli naslednje primarne cilje:

• zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
• zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev oporečni pitni vodi in
• izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo.

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

• po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev občin Postojna in Pivka deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
• prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo in
• število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 54 prebivalcev.

Z izvedbo naložbe v oskrbo s pitno vodo bomo zagotovili tudi:

• delovanje celovitega sistema vodooskrbe v občinah Postojna in Pivka,
• zmanjšali vodne izgube in optimizirali stroške,
• zagotavljali zadostne količine pitne vode prispevnega območja,
• zmanjšali motnje v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami