Cilji projekta

S projektom smo dosegli naslednje primarne cilje:

  1. izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,
  2. zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
  3. zmanjšali potencialne posledice v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju
  4. povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

www.eu-skladi.si

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami