Cilji projekta

S projektom smo dosegli naslednje primarne cilje:

  1.           izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,
  2.           zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
  3.           zmanjšali potencialne posledice v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju
  4.           povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami