Čistilna naprava Hruševje

Čistilna naprava Hruševje je bila zgrajena leta 2008 za 400 populacijskih ekvivalentov. Na čistilno napravo sta priklopljeni dve naselji: Hruševje in Slavinje.

Čistilna naprava je zasnovana na mehanskem in biološkem čiščenju. Odpadna komunalna voda priteka po ločeni kanalizaciji v črpalni jašek, od koder se prečrpava na hidrosito. Iz hidrosita gravitacijsko odteka v razdelilno komoro, ki razdeli tok na dve liniji biološke stopnje. V ozračenem biološkem bazenu se prične biološko razkrajanje s pomočjo vpihovanja zraka – oksidacije. S čiščenjem, ki ga izvajamo v ozračenem biološkem bazenu, dosežemo popolno nitrifikacijo in delno denitrifikacijo odpadne vode. Iz biološkega bazena voda odteka v naknadni usedalnik. Tu se blato loči od očiščene vode in se useda na dno usedalnika. Od tu blato prečrpavamo nazaj v primarni usedalnik, kot povratno blato. Višek blata občasno odvažamo na Centralno čistilno napravo Postojna. Očiščena voda odteka preko prelivnega roba po odtočnem žlebu skozi bazen za obdelano vodo v potok Nanoščico.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami