the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Čistilna naprava Hruševje

Čistilna naprava Hruševje je bila zgrajena leta 2008 za 400 populacijskih ekvivalentov. Na čistilno napravo sta priklopljeni dve naselji: Hruševje in Slavinje.

Čistilna naprava je zasnovana na mehanskem in biološkem čiščenju. Odpadna komunalna voda priteka po ločeni kanalizaciji v črpalni jašek, od koder se prečrpava na hidrosito. Iz hidrosita gravitacijsko odteka v razdelilno komoro, ki razdeli tok na dve liniji biološke stopnje. V ozračenem biološkem bazenu se prične biološko razkrajanje s pomočjo vpihovanja zraka – oksidacije. S čiščenjem, ki ga izvajamo v ozračenem biološkem bazenu, dosežemo popolno nitrifikacijo in delno denitrifikacijo odpadne vode. Iz biološkega bazena voda odteka v naknadni usedalnik. Tu se blato loči od očiščene vode in se useda na dno usedalnika. Od tu blato prečrpavamo nazaj v primarni usedalnik, kot povratno blato. Višek blata občasno odvažamo na Centralno čistilno napravo Postojna. Očiščena voda odteka preko prelivnega roba po odtočnem žlebu skozi bazen za obdelano vodo v potok Nanoščico.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami