the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Vodovodni sistem Postojna – Pivka

Vodooskrbni sistem oskrbuje s pitno vodo malo manj kot 21.000 prebivalcev občin Postojna in Pivka in spada med srednje velike sisteme v Sloveniji. Letno vodovodni sistem porabnike oskrbi s cca 1.400.000 m3 vode. Iz dobljenih podatkov o porabi vode sledi, da znaša norma porabe vode (NP) približno 171 litrov na osebo/dan (ob upoštevanju izgub znaša NP 315 litrov na osebo/ dan).

Skupna dolžina cevovodov je 226 kilometrov – od tega je 145 kilometrov transportnih in primarnih cevovodov, ostalo pa so sekundarni cevovodi. Voda se distribuira preko 14 črpališč, s skupno vgrajeno močjo elektromotorjev 1.430 kilovatov. Sistem razpolaga s 33 rezervoarji skupne kapacitete 7.800 kubičnih metrov. Odjemalci so priključeni na omrežje preko 6.000 vodomerov.

Dosedanje raziskave kažejo na to, da se voda v zajetje Malni steka iz različnih področij. V zajetje, kjer je locirana črpalka št. 1 naj bi se voda stekala iz Javorniškega območja. V zajetje, kjer so črpalke št. 2, 3 in 4 pa voda priteka iz širšega območja Cerkniškega jezera. Vodovodni sistem Postojna-Pivka, oskrbovalno območje Osrednji del, se glede na dolgoletna povprečja oskrbuje 90% iz vodnega vira Malni, 10% pa iz nanoških vodnih virov. Nanoški vodni viri lahko v najizdatnejšem obdobju oskrbujejo osrednji del max. 20 l/s.

Vodovodni sistem Postojna – Pivka je trenutno razdeljen na:
• Oskrbovalno območje Osrednji del
• Oskrbovalno območje Planina
• Oskrbovalno območje Strane – Hruševje – Šmihel

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami