Vodovodni sistem Postojna – Pivka

Vodooskrbni sistem oskrbuje s pitno vodo malo manj kot 21.000 prebivalcev občin Postojna in Pivka in spada med srednje velike sisteme v Sloveniji. Letno vodovodni sistem porabnike oskrbi s cca 1.400.000 m3 vode. Iz dobljenih podatkov o porabi vode sledi, da znaša norma porabe vode (NP) približno 171 litrov na osebo/dan (ob upoštevanju izgub znaša NP 315 litrov na osebo/ dan).

Skupna dolžina cevovodov je 226 kilometrov – od tega je 145 kilometrov transportnih in primarnih cevovodov, ostalo pa so sekundarni cevovodi. Voda se distribuira preko 14 črpališč, s skupno vgrajeno močjo elektromotorjev 1.430 kilovatov. Sistem razpolaga s 33 rezervoarji skupne kapacitete 7.800 kubičnih metrov. Odjemalci so priključeni na omrežje preko 6.000 vodomerov.

Dosedanje raziskave kažejo na to, da se voda v zajetje Malni steka iz različnih področij. V zajetje, kjer je locirana črpalka št. 1 naj bi se voda stekala iz Javorniškega območja. V zajetje, kjer so črpalke št. 2, 3 in 4 pa voda priteka iz širšega območja Cerkniškega jezera. Vodovodni sistem Postojna-Pivka, oskrbovalno območje Osrednji del, se glede na dolgoletna povprečja oskrbuje 90% iz vodnega vira Malni, 10% pa iz nanoških vodnih virov. Nanoški vodni viri lahko v najizdatnejšem obdobju oskrbujejo osrednji del max. 20 l/s.

Vodovodni sistem Postojna – Pivka je trenutno razdeljen na:
• Oskrbovalno območje Osrednji del
• Oskrbovalno območje Planina
• Oskrbovalno območje Strane – Hruševje – Šmihel

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami