Kanalizacijski sistem Zagorje

Pokriva večji del  naselja Zagorje, v dolžini dobrih 6 kilometrov fekalnega omrežja in približno enaki dolžini padavinske kanalizacije.
Prevladujejo PVC cevi ter PVC in betonski revizijski jaški. Vsa odpadna voda iz fekalnega omrežja se steka gravitacijsko in preko enega črpališča odpadnih vod na komunalno čistilno napravo Zagorje.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami