the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Čistilna naprava Pivka

Čistilna naprava Pivka je bila zgrajena leta 2015 za 6.500 populacijskih ekvivalentov. Na čistilno napravo sta trenutno priklopljeni dve naselji: Pivka in Petelinje. 

Onesnažena voda po ločenem kanalizacijskem sistemu gravitacijsko priteka na mehansko predčiščenje. Izločeni odpadki se iz grobih grabelj avtomatsko odstranijo, odcejajo in odložijo v kontejner. Voda se gravitacijsko steka na vstopno črpališče, ki je projektirano za prečrpavanje dnevnega pretoka na čistilno napravo.

Odpadna voda se preko tlačnega voda prečrpava na kombinirano napravo za fino mehansko predčiščenje, kjer se izločijo fini delci, maščobe in pesek. Izločeni odpadki se iz naprave za mehansko predčiščenje avtomatsko odstranijo, skompaktirajo in odložijo v večji kontejner. Izločeni pesek se posebej opere na pralcu peska in avtomatsko odlaga v večji kontejner.

Iz mehanskega predčiščenja odpadna voda gravitacijsko steka v anoksični reaktor za denitrifikacijo, kjer se pomeša s povratno nitrificirano suspezijo iz aerobnih reaktorjev za nitrifikacijo. Tako tvori suspenzijo z anoksičnimi pogoji. Denitrificirana suspenzija se gravitacijsko prataka v aerobni reaktor s prezračevanjem, kjer poteka aerobna biorazgradnja in kemijska defosfatizacija. V aerobnem reaktorju se nahajajo nosilci biomase. Odpadna voda gravitacijsko odteka v naknadni usedalnik, kjer se biomasa posede. Posedeno blato iz naknadnega usedalnika se vodi v bazen za zgoščanje blata in nadalje v strojno dehidracijo. 

Pred izpustom se voda obdela v objektu končne obdelave odpadne vode, kjer se filtrira preko diskastega filtra in dezinficira z UV žarnicami. Očiščena voda se steka v ponikovalno polje. 

Na čistilni napravi se opravlja tudi sprejem grezničnih vsebin, kjer se greznične odplake najprej očisti grobih delcev in prečrpa v bazen grezničnih vsebin. Od tu se greznice črpajo na fino mehansko predčiščenje v času manjše organske obremenitve naprave.

 

 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami