Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

Pred dvema letoma so se začela dela, danes…27. marca 2018

V marcu pred dvema letoma se je začela izvedba enega pomembnejših infrastrukturnih projektov za občini Postojna in Pivka, ki občane v tem trenutku že oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Posodobljen in v precejšnji meri tudi [...]

preberi več

Po mesecu dni poskusnega obratovanja vodarne Malni se…18. januarja 2018

Dela na projektu nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka so, tako kot smo napovedovali, skoraj že povsem zaključena. Potrebnih je še nekaj zaključnih del, predvsem na objektih, sicer pa se ureja še zadnje [...]

preberi več

Vodovod je tik pred zaključkom9. januarja 2018

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice se je pričel v letu 2009, v letu 2013 pa se je v procesu pridobivanja nepovratnih sredstev kohezijskega sklada razdelil na dva sklopa. Zdaj je projekt zaključen, [...]

preberi več

Ogled zajetja in vodarne Malni, kjer se v…27. novembra 2017

Projekt, ki bo občanom Postojne in Pivke odslej zagotavljal kakovostnejšo, predvsem pa bolj varno in stabilnejšo oskrbo s pitno vodo, je v zaključnih fazah. Dela na cevovodih so zaključena, potekajo tudi že pregledi izvedenih del, [...]

preberi več

Konec novembra vodarna Malni prične s poskusnim obratovanjem10. novembra 2017

Občini Postojna in Pivka sta v okviru izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop«, prejeli odločbo o poskusnem obratovanju vodarne Malni z ultrafiltracijsko napravo. Skladno z zakonodajno določenimi roki, bo [...]

preberi več

Naš vodovod že skoraj v celoti posodobljen13. oktobra 2017

S skorajšnjim zaključkom leta, se bliža tudi zaključek projekta obnove vodovnega sistema na območju občin Postojna in Pivka. Vsa predvidena dela potekajo v skladu z načrti in bodo zaključena v mesecu novembru, zaključek vseh del, [...]

preberi več

Kmalu bo naša voda stekla po novem vodovodu16. septembra 2017

Leto se preveša v jesen in počasi, a vztrajno se  bliža tudi zaključek projekta obnove vodovnega sistema na območju občin Postojna in Pivka. Eden največjih infrastrukturnih projektov v našem lokalnem okolju poteka povsem v skladu [...]

preberi več

Nadgradnja vodovodnega sistema na Pivškem se počasi bliža…12. julija 2017

Dela v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop se tudi v poletnih mesecih aktivno izvajajo in počasi že zaključujejo. V nadaljevanju navajamo informacije o delih, ki se vršijo na [...]

preberi več

Zapore cest zaradi gradnje vodovoda le še v…3. julija 2017

Izvedba projekta nadgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka se kljub poletnim mesecem aktivno nadaljuje. Dela se vršijo na objektih ter potekajo povečini po trasah izven naselij, zatorej ni ovir, ki bi omejevale promet. [...]

preberi več

Korotan ponovno vključen v postojnski sistem vodooskrbe15. junija 2017

Danes  je potekala otvoritev vodarne in vodnega zajetja Korotan, ki sta pomemben del naložbe v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop. Gre za posodobitev vodovodnega sistema v občinah Postojna [...]

preberi več

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami