Čistilna naprava Zagorje

Čistilna naprava Zagorje je bila zgrajena leta 2002 za 420 populacijskih enot. Na čistilno napravo je priklopljen del naselja Zagorje.

Odpadna voda se gravitacijsko pretaka prek grobih rešetk v črpališču, nato se s pomočjo dveh potopnih črpalk dvigne prek avtomatskih grobih grabelj v ozračen izravnalni bazen. Od tu gre voda v prezračevalni bazen, kjer se opravi biološki proces razgradnje organskih snovi in nitrifikacije z aktivnim blatom. Od tu voda gravitacijsko odteka v naknadni usedalnik, kjer se aktivno blato posede na dno bazena. Usedlo aktivno blato se recirkulira v prezračevalni bazen, višek aktivnega blata pa se odvaja v bazen za zgoščanje. Od tu blato vodimo na večjo čistilno napravo. Očiščena voda, ki preliva prek prelivnega žleba iz naknadnega usedalnika preko merilnega jaška, zapušča čistilno napravo v bližnji odvodnik Prilaznico – dotok reke Pivke.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami