Kanalizacijski sistem Postojna

Obstoječi kanalizacijski sistem v Postojni obratuje kot mešan sistem. Dolžina obstoječih kanalov je 32.000 metrov, od tega je 11.400 metrov namenjenih za zbirne vode – primarno omrežje, ki skupaj z razdelilnimi vodi odvaja odpadno vodo na centralno čistilno napravo Postojna.

Del kanalizacije – 2.600 metrov je izveden v ločenem sistemu in sicer 1.800 metrov fekalne in 800 metrov meteorne kanalizacije.

Magistralnega omrežja ni. Pri materialu prevladujejo betonske cevi profilov od 250 do 1400 milimetrov. Približno 15 odstotkov kanalov je mlajših od deset let. Sistem sestavlja 7 razbremenilnih objektov in 2 črpališči. Od celotne dolžine kanalskih vodov je geodetsko posnete 13.000 metrov kanalizacije (40 odstotkov). Najstarejši geodetski posnetek je izmera zbirnega kanala O iz leta 1982. Na kanalizacijsko omrežje je priključenih približno 90 odstotkov odpadnih vod, ki nastanejo na področju Postojne in okolice. Preostalih 10 odstokov odpadnih vod pa se zbere v greznicah.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami