Poročila vzorčenj in preskušanj

  • Poročila o vzorčenju, mikrobiološkem in fizikalno kemijskem preskušanju vzorcev pitne vode pooblaščenega laboratorija so zapisi notranjega nadzora.
  • Podatki o vzorčenju, mikrobiološkem in fizikalno kemijskem preskušanju vzorcev pitne vode internega laboratorija so zbrani v elektronski obliki  pri vodji službe za zdravstveni nadzor in analize.
  • Vodja HACCP sistema izdela letno poročilo skladnosti pitne vode za posamezen vodovodni sistem ter ga do 31. marca posreduje v portal NPV ter vodstvu podjetja in uporabnikom skozi lokalni časopis in spletno stran. Letno poročilo je izdelano skladno s priporočili NIJZ.

 

 

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2024

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2023

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2022

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2021

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2020

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2019

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2018

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2017

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2016

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2015

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2014

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2013

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2012

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2011

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2010

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami