Poročila zdravstvene ustreznosti pitne vode

Poročila o vzorčenju, mikrobiološkem in fizikalno kemijskem preskušanju vzorcev pitne vode pooblaščenega laboratorija so zapisi notranjega nadzora in se nahajajo v letnem poročilu ter so stalno na vpogled v podjetju Kovod Postojna d.o.o..

Podatki o vzorčenju, mikrobiološkem in fizikalno kemijskem preskušanju vzorcev pitne vode internega laboratorija so zbrani v elektronski obliki.

Letna poročila o izvajanju notranjega nadzora pitne vode

Vodja službe za zdravstveni nadzor izdela letno poročilo skladnosti pitne vode za posamezen vodovodni sistem ter ga objavi v lokalnem časopisu in predstavi vodstvu. Do 31.3. pripravi letno poročilo z bazo podatkov notranjega nadzora pitne vode, s katerim se seznani NIJZ.  

 

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2018

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2017

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2016

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2015

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2014

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2013

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2012

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2011

Poročilo zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2010

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami