Javna kanalizacija

Čiščenje in vzdrževanje javne kanalizacije se izvaja na javnem kanalizacijskem omrežju v občinah Postojna in Pivka, s kontrolo omrežja in potrebnimi čiščenji kanalskih odsekov in z obratovalno vzdrževalnimi deli, kot so popravila jaškov ali zamenjave pokrovov.

Poteka tudi vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture ter priprava strokovnih podlag in izhodišč. Skrbimo, da obstoječe omrežje, ki ga imamo v upravljanju, nemoteno obratuje in tako zagotavlja ustrezno oskrbo uporabnikov.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami