Upravljanje čistilnih naprav

Nastalo odpadno vodo iz gospodinjstev se po kanalizaciji vodi do čistilnih naprav, ali pa se jo zbira v greznicah ter se nato odpelje na čistilno napravo, kjer se jo očisti po določeni tehnologiji.

V upravljanju imamo osem čistilnih naprav. V občini Postojna vzdržujemo pet komunalnih čistilnih naprav; CČN Postojna, KČN Hruševje in KČN Veliki Otok, ki so del javne infrastrukture ter dve čistilni napravi z zmogljivostjo večjo od 50PE, za kateri imamo upravljanje urejeno po pogodbi. To sta KČN Vzgojni zavod Planina in KČN Jama parkirišče.

V občini Pivka vzdržujemo dve čistilni napravi, ki sta del javne infrastrukture in sicer Čistilno napravo Pivka in Komunalno čistilno napravo Zagorje.

 

Centralna čistilna naprava v Postojni

 

 

Čistilna naprava v Pivki

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami