Upravljanje čistilnih naprav

Nastalo odpadno vodo iz gospodinjstev se po kanalizaciji vodi do čistilnih naprav, ali pa se jo zbira v greznicah ter se nato odpelje na čistilno napravo, kjer se jo očisti po določeni tehnologiji.

V upravljanju imamo šest čistilnih naprav. V občini Postojna vzdržujemo štiri komunalne čistilne naprave; CČN Postojna 21.000PE in KČN Hruševje 400PE, ki sta del javne infrastrukture ter dve čistilni napravi, za kateri imamo upravljanje urejeno po pogodbi. To sta KČN Vzgojni zavod Planina 100PE in mKČN Igrišče-vojašnica <50PE.

V občini Pivka vzdržujemo dve čistilni napravi, ki sta del javne infrastrukture in sicer Čistilno napravo Pivka 6.500PE in Komunalno čistilno napravo Zagorje 420PE.

Centralna čistilna naprava v Postojni

 

 

Čistilna naprava v Pivki

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami