Stanje vodomera

Stanje vodomera lahko odčitate sami in nam ga sporočite na naslednje načine:
• po telefonu: 05/7000-790, vsak dan od 7. do 15. ure
• na elektronski naslov: stanje.vodomera@kovodpostojna.si
• preko sistema Komunala.Info

Če želite obračun po dejanski porabi, nam sporočite stanje vodomernega števca do 25. v mesecu.

Popis stanja vodomera, se izvaja za vse več stanovanjske zgradbe, ter pravne osebe vsak mesec.
Ostala gospodinjstva, ki imajo nameščene vodomere, pa popisujemo po spodnjem vrstnem redu.


Popis vodomerov v naselju Postojna

februar
avgust
marec
september
maj
november
junij
december
CANKARJEVA ZALOG 1 MAJA RAVBARKOMANDA
ČUKOVCA                               9 KORPUSA                                     
GLOBOČNIKOVA BREZOV DREVORED
GREGORČIČEV DREVORED CESTA NA KREMENCO
JAMSKA DOLOMITSKEGA ODREDA
JAVORNIŠKA ERAZMOVA
JENKOVA FRANCA SMRDUJA
JERŠICE KAJUHOVA
JURČIČEVA NOVA VAS
KALISTROVA POD JELOVICO
KETTEJEVA PREŠERNOVA
KIDRIČEVO NASELJE ROŽNA
KOLODVORSKA STJENKOVA
KOSOVELOVA                         
KOT
KRAIGHERJEVA
KRAŠKA
LJUBLJANSKA
LOG
LUKE ČEČ
NA LOKVI
NOTRANJSKA
POD KOLODVOROM
POD OSTRIM VRHOM
POT NA POLJANE
STRELIŠKA
STRITARJEVA
ŠTIHOVA
TOMŠIČEVA
TRŽAŠKA
VEGOVA
VILHARJEVA
VILKA KLEDETA
VOJKOVA
VOLARIČEVA
ZA SOVIČEM
ŽUPANČIČEVA


Popis vodomerov v vaseh, ki so v občini Postojna

februar avgust marec
september
maj
november
junij
december
DILCE BREZJE BELSKO BUKOVJE
GORIČE GROBIŠČE LOHAČA GORENJE
HRENOVICE HRAŠČE PREDJAMA LIPLJE
LANDOL HRUŠEVJE STARA VAS PLANINA
OREHEK MALA BRDA STRMCA SLAVINA
STUDENEC MALI OTOK STUDENO                
ŠMIHEL MALO UBELJSKO               
              MATENJA VAS
RAKITNIK
KOČE
RAKULIK
SAJEVČE
SLAVINJE
STRANE
VELIKA BRDA
VELIKI OTOK
VELIKO UBELJSKO
ZAGON
ŽEJE


Popis vodomerov v naselju Prestranek

marec
september
25 MAJA
GLOBOKA POT
IVANA VADNALA
NA GRADU
PADLIH BORCEV
POT POD MOSTOM
REŠKA CESTA


Popis vodomerov v naselju Pivka

januar
julij
april
oktober
KETTEJEVA 27 APRILA
LEVSTIKOVA JAVORNIŠKA
MURNOVA KOLODVORSKA
POSTOJNSKA KOSOVELOVA
PREČNA MALA PRISTAVA
VILHARJEVA NADANJE SELO
           POD KERINOM
POD NA KAL
POD NASIPOM
POD PRIMOŽEM
POD ZAVRTNICE
POT K STUDENCU
POT NA ORLEK
RADOHOVSKA POT
SNEŽNIŠKA
TOVARNIŠKA


Popis vodomerov v vaseh, ki so v občini Pivka

januar
julij
april
oktober
junij
december
DOLJNA KOŠANA DRSKOVČE BUJE
GORNJA KOŠANA JURIŠČE ČEPNO
GRADEC KLENIK SELCE
KAL NARIN SUHORJE
NEVERKE NOVA SUŠICA VOLČE
PETELINJE PALČJE       
SLOVENSKA VAS PARJE
STARA SUŠICA ŠMIHEL
    TRNJE
VELIKA PRISTAVA
ZAGORJE

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami