Stanje vodomera

Stanje vodomera lahko odčitate sami in nam ga sporočite na naslednje načine:
• po telefonu: 05/7000-790, vsak dan od 7. do 15. ure
• preko sistema Komunala.Info

Če želite obračun po dejanski porabi, nam sporočite stanje vodomernega števca do 25. v mesecu.

Popis stanja vodomera, se izvaja za vse več stanovanjske zgradbe, ter pravne osebe vsak mesec, v kolikor ni drugače navedeno.
Ostala gospodinjstva, ki imajo nameščene vodomere, pa popisujemo po spodnjem vrstnem redu.


Ulice v mestu Postojna

JANUAR
APRIL
JULIJ
OKTOBER
FEBRUAR
MAJ
AVGUST
NOVEMBER
MAREC
JUNIJ
SEPTEMBER
DECEMBER
9 KORPUSA
CESTA NA KREMENCO
DOLOMITSKEGA ODRED.
ERAZMOVA
FRANCA SMRDUJA
GLOBOČNIKOVA
JAMSKA
JENKOVA
KAJUHOVA
KOSOVELOVA
LOG
PREŠERNOVA
ROŽNA
STJENKOVA
STRITARJEVA
TRŽAŠKA
ULICA 1 MAJA
ULICA 1 MAJA 11
VILHARJEVA
POD JELOVICO
STARA VAS
CANKARJEVA 
ČUKOVCA

GREGORČIČEV DREV.
JAVORNIŠKA
JERŠICE
KALISTROVA
KETTEJEVA
KOLODVORSKA
KRAŠKA 
LJUBLJANSKA
NA LOKVI
POD OSTRIM VRHOM
POT NA POLJANE
RAUBARKOMANDA
ŠTIHOVA
VILKA KLEDETA
VOJKOVA
VOLARIČEVA
ZUPANČIČEVA
KOT
TOMŠIČEVA

 

Ulice v mestu Pivka

JANUAR
APRIL
JULIJ
OKTOBER
FEBRUAR
MAJ
AVGUST
NOVEMBER
27 APRILA
KOLODVORSKA
KOSOVELOVA 
NOVA VAS
POD KERINOM
POD NASIPOM
POD ZAVRTNICE
POT NA ORLEK
TOVARNIŠKA
JAVORNIŠKA
KETTEJEVA
LEVSTIKOVA
MURNOVA
POD PRIMOŽEM
POSTOJNSKA
PREČNA
SNEŽNIŠKA
VILHARJEVA

 

Ulice v naselju Prestranek

MAREC
JUNIJ
SEPTEMBER
DECEMBER
25 MAJA
GLOBOKA POT
IVANA VADNALA
NA GRADU
PADLIH BORCEV
POT POD MOSTOM

REŠKA CESTA

 

Vasi v občini Postojna

JANUAR
APRIL
JULIJ
OKTOBER
FEBRUAR
MAJ
AVGUST
NOVEMBER
MAREC
JUNIJ
SEPTEMBER
DECEMBER
BREZJE
BUKOVJE
DILCE
GORENJE
GORIČE
GROBIŠČE
HRENOVICE
HRUŠEVJE
LANDOL
MALA BRDA 
PREDJAMA
RAKULIK
RAZDRTO
SAJEVČE
SLAVINJE
STRANE
STUDENEC
ŠMIHEL POD NANOSOM
VELIKA BRDA
VELIKO UBELJSKO
BELSKO
MATENJA VAS
RAKITNIK
STUDENO
HRAŠČE
KOČE
LIPLJE
LOHAČA
MALI OTOK
OREHEK
PLANINA
SLAVINA
STRMCA
VELIKI OTOK
ZAGON
ZALOG
ŽEJE

 

vasi v občini Pivka

JANUAR
APRIL
JULIJ
OKTOBER
FEBRUAR
MAJ
AVGUST
NOVEMBER
MAREC
JUNIJ
SEPTEMBER
DECEMBER
MALA PRISTAVA
NADANJE SELO
NARIN
NOVA SUŠICA
ŠMIHEL
VELIKA PRISTAVA
BUJE
ČEPNO
DOLNJA KOŠANA
DRSKOVČE
GORNJA KOŠANA
JURIŠČE
KAL
KLENIK
NEVERKE
PALČJE
PARJE
PETELINJE
SLOVENSKA VAS
STARA SUŠICA
SUHORJE
ŠILENTABOR
TRNJE
VOLČE
ZAGORJE
KOT
GRADEC
SELCE

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami