Odpadne vode

Ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje, zato je pomembno skrbno in kakovostno načrtovanje ter urejanje le-te.

Delovna enota Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru našega podjetja je odgovorna za dela v okviru obvezne lokalne javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Skrbimo za čiščenje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema, internih kanalizacijskih sistemov ter greznic, poleg tega pa upravljamo in skrbimo za nemoteno delovanje čistilnih naprav.

Odpadne vode so tiste vode, ki se po uporabi v gospodinjstvu in industriji ali kot posledica padavin, neposredno ali po kanalizaciji, odvajajo onesnažene v okolje.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami