the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Vodomeri

Stanje vodomera

Stanje vodomera lahko odčitate sami in nam ga sporočite na naslednje načine:
• po telefonu: 05/7000-790, vsak dan od 7. do 15. ure,
• preko sistema Komunala.Info.

Če želite obračun po dejanski porabi, nam sporočite stanje vodomernega števca do 25. v mesecu.

Dodatne informacije o popisih stanja vodomerov

Redno kontrolirajte vodomer

Vodomer vsaj enkrat mesečno kontrolirajte. Vsako okvaro čimprej sporočite na sedež podjetja, na telefonsko številko 05 700 07 80.

Pozorno spremljajte porabo vode

 Svetujemo vam, da ste pozorni na vsako puščanje ali nekontrolirano iztekanje vode (WC kotlički, puščanje vodomera …), saj po nepotrebnem zelo povečuje vaše stroške.

Sprememba lastništva

Informacijo o spremembi lastništva nam lahko posredujete preko spodnjega obrazca:
• po pošti: KOVOD POSTOJNA, D.O.O., Jeršice 3, 6230 Postojna
• po e-pošti: info@kovodpostojna.si
• osebno na oddelku v Službi obračuna storitev (vsak dan od 7. in 15. ure)

Spremembe za tekoči mesec morajo biti dostavljene do 25. v mesecu.

Sprememba mora vsebovati:
• verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek), in ni starejša od treh mesecev,
• stanje obračunskega vodomera ob primopredaji.

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Obrazec za spremembo uporabnika / lastništva priključka

V zimskem času

vsem uporabnikom svetujemo, da zavarujejo vse izpostavljene zunanje priključke pitne vode ali njihove dele, ki so v neogrevanih prostorih (pipa na vrtu, v garaži …), saj lahko zaradi nizkih temperatur inštalacija zmrzne in poči, iztekajoča voda pa lahko povzroči precej neprijetnosti.

Okvare na vodomeru, priključku, interni inštalaciji

Upravljavec vodovoda ne more odgovarjati za okvare in njihove posledice na vodomeru, priključku in interni inštalaciji, ki so nastale po krivdi uporabnika (zmrzal, mehanske poškodbe, okvare vodovodnih armatur, povratni učinek tople vode …).

Vloge in obrazci

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami