Tehnične lastnosti omrežja

Na omrežju so uporabljeni naslednji materiali:

material oznaka dolžina vodovodnega omrežja [m]
nad 50 let 30-50 let 20-30 let 10-20 let do 10 let skupaj
azbestno-cementne AC 1.971 26.443 3.800     32.214
jeklene JE 10.128 1.663 1.984     13.775
litoželezne 3.113 871 4.796     8.780
nodularna litina NL   0   775 25.227 26.002
polivinil klorid PVC   2.875 31.436 62.278 7.660 104.249
polietilen PE   9.261 45.600 6.637 1.799 63.297
neznano             19.461
skupaj   15.212 41.113 87.616 69.690 34.686 267.778

Na vodovodnem omrežju je urejenih približno 900 hidrantnih priključkov. Na liniji je nameščenih cca. 6500 vodomerov. Vodomerni jaški so nameščeni 1,5 m globoko, pokriti so s kovinskim pokrovom, vendar niso izolirani, kar predstavlja tveganje, saj v primeru pojava zelo nizkih temperatur, ki trajajo dlje časa, lahko pride do poškodb cevi in števcev tudi globlje v zemlji .

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami