Veljavni ceniki

Cenik storitev javne oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba).

Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Postojna

Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Pivka

Cenik oskrbe s pitno vodo in čiščenja ter odvajanja odpadnih vod (veljavnost do 30.4.2021)

Cenik okoljske dajatve

Cenik ostalih storitev

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami