Nadzor odpadnih vod

Na osnovi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda, vrednotenje, vsebino poročila o opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter način in obliko sporočanja podatkov o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, podjetje Kovod Postojna, d.o.o. letno pripravi poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za vse čistilne naprave, ki jih ima v upravljanju.

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2016:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN PIVKA 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN HRUSEVJE 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN POSTOJNA 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN VELIKI OTOK 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN ZAGORJE 2016

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami