Nadzor odpadnih vod

Na osnovi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda, vrednotenje, vsebino poročila o opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter način in obliko sporočanja podatkov o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, podjetje Kovod Postojna, d.o.o. letno pripravi poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za vse čistilne naprave, ki jih ima v upravljanju.

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2023:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2023

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2023

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2023

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2023

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN NEVERKE 2023

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2022:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2022

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2022

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2022

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2022

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2021:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2021

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2021

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2021

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2021

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2020:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2020

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2020

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2020

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2020

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI 2020

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2019:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2019

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2019

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2019

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2019

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2018:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2018

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2018

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2018

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2018

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2017:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN PIVKA 2017

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN HRUŠEVJE 2017

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN POSTOJNA 2017

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN VELIKI OTOK 2017

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA ČN ZAGORJE 2017

 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2016:

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN PIVKA 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN HRUSEVJE 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN POSTOJNA 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN VELIKI OTOK 2016

Letno poročilo KOVOD POSTOJNA CN ZAGORJE 2016

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami