Centralna čistilna naprava Postojna

Centralna čistilna naprava v Postojni je bila zgrajena v letu 1985 za 15.000 populacijskih ekvivalentov. V letu 2015 je bila končana rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave, tako da je trenutna čistilna naprava projektirana z zmogljivostjo 21.000 populacijskih ekvivalentov dnevno. Na čistilno napravo sta priklopljeni naselji Postojna in Stara vas. Centralna čistilna naprava Postojna čisti odpadne vode mešanega kanalizacijskega sistema – komunalne in tehnološke odpadne vode pomešane s padavinsko vodo.

Odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema doteka v centralno čistilno napravo preko lovilca kamenja, kjer se s posedanjem ločijo delci peska in drugi grobi material, do mehanskih grobih/finih grabelj, ki odpadno vodo mehansko očistijo večjih in manjših delcev. Od tu se odpadna voda gravitacijsko pretaka do črpališča odpadne vode. V črpališču so nameščene 3 potopne črpalke, ki odpadno vodo črpajo izmenično. Nadaljnji proces čiščenja odpadne vode obsega lovilec peska in maščob. Maščobe se nalagajo v zalogovniku maščob, pesek se vodi na pralnik peska, kjer se pesek očisti in nalaga v zabojnik.

Mehansko očiščena odpadna voda gravitacijsko odteka v tri saržne biološke reaktorje (SBR bazene), ki delujejo izmenično. V fazah polnjenja, aeracije, posedanja in praznjenja potekajo biološka oksidacija, nitrifikacija, denitrifikacija in defosfatizacija.

V fazi praznjenja se čista voda s pomočjo gravitacije pretaka v egalizacijski bazen, čigar naloga je predvsem kratkotrajna zaustavitev vode, ki jo regulirano prek črpalk vodimo na UV dezinfekcijo v sprejemnik potok Stržen. Blato pa v fazi praznjenja črpalke črpajo v zgoščevalnik blata, od koder ga vodimo na centrifugo za dehidracijo blata.

Na centralno čistilno napravo se prek postaje za sprejem grezničnih gošč sprejema tudi greznične gošče in mulj iz malih čistilnih naprav. Sprejete gošče se najprej analizira, izmeri količino in iz njih odstrani grobe odpadke. Ostali tekoči del greznic enakomerno črpamo iz bazena za sprejem greznic na čistilno napravo, v času, ko je ta manj obremenjena.

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami