the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Kanalizacijski sistem Pivka

Kanalizacija v Pivki deluje v okviru dveh ločenih sistemov. Eden zbira in odvaja komunalne vode na čistilno napravo, drugi pa meteorne vode v reko Pivko.

Dolžina kanalizacijskega omrežja je 11.000 metrov, od tega 2.100 metrov zbirnih vodov – primarno omrežje. Magistralnega omrežja ni. Del kanalizacije –  3.000 metrov je izveden v ločenem sistemu in sicer 2.000 metrov fekalne in 1.000 metrov meteorne kanalizacije. Pri materialih prevladujejo betonske cevi profilov od 250 do 1000 milimetrov. 3.000 metrov ali 27 odstotkov kanalov je mlajših od deset let.

Približno 75 odstotkov odpadnih voda se preko greznic direktno zbira v kanalski mreži, 25 odstotkov pa v greznicah z izpusti v odprte kanale ali jarke in ponikalnice. Od celotne dolžine kanalskih vodov je geodetsko posnetih 6.000 metrov kanalizacije (54,5 odstotkov).

 

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/kovodpostojna/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami