Kanalizacijski sistem Pivka

Kanalizacija v Pivki deluje v okviru dveh ločenih sistemov. Eden zbira in odvaja komunalne vode na čistilno napravo, drugi pa meteorne vode v reko Pivko.

Dolžina kanalizacijskega omrežja je 11.000 metrov, od tega 2.100 metrov zbirnih vodov – primarno omrežje. Magistralnega omrežja ni. Del kanalizacije –  3.000 metrov je izveden v ločenem sistemu in sicer 2.000 metrov fekalne in 1.000 metrov meteorne kanalizacije. Pri materialih prevladujejo betonske cevi profilov od 250 do 1000 milimetrov. 3.000 metrov ali 27 odstotkov kanalov je mlajših od deset let.

Približno 75 odstotkov odpadnih voda se preko greznic direktno zbira v kanalski mreži, 25 odstotkov pa v greznicah z izpusti v odprte kanale ali jarke in ponikalnice. Od celotne dolžine kanalskih vodov je geodetsko posnetih 6.000 metrov kanalizacije (54,5 odstotkov).

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami