Pitna voda

Oskrba s pitno vodo v občinah Postojna in Pivka

Temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je varna oskrba prebivalcev na območju občin Postojna in Pivka s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V upravljanju imamo dva vodovodna sistema in sicer Vodovodni sistem Postojna – Pivka (s tremi oskrbovalnimi območji, znotraj katerih je več naselij) in Vodovodni sistem Suhorje (z enim oskrbovalnim območjem in naseljem).

Da bi dosegali cilje politike kakovosti na področju pitne vode, smo vzpostavili HACCP sistem (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk). Z njim ugotavljamo, vrednotimo in nadziramo ter obvladujemo tveganja, ki so pomembna pri pripravi in distribuciji zdravstveno ustrezne pitne vode.

ŠTEVILO PREBIVALCEV PO NASELJIH IN KOLIČINA PORABLJENE VODE

 

Vodarna Malni

 

human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
virgin hair   ,
hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions
light brown hair
clip in hair extensions
dark brown hair
bellami hair extensions

Vodarna Korotan

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami