the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Zunanji nadzor (državni monitoring)

Monitoring pitne vode je preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov (skladnost), katerih namen je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.

Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, izvaja pa ga NLZOH Maribor, ki pripravi in izvede program monitoringa.

Program določa mesta vzorčenja, ki jih določi upravljalec vodovodnega sistema, pogostost vzorčenja, vzorčevalce in laboratorije, ki izvajajo preskušanje vzorcev. Glede parametrov je izdelan v skladu s pogoji iz Pravilnika o pitni vodi. Vzorci iz posameznega sistema za oskrbo s pitno vodo so reprezentativni za pitno vodo, ki se uporablja prek celega leta.

Rezultate monitoringa  pitne vode si lahko uporabniki in upravljavec ogledajo v poročilu o pitni vodi v Republiki Sloveniji za posamezno leto. Prav tako pa jih imamo kot upravljavec na voljo za v pogled uporabniku znotraj sistema za oskrbo s pitno vodo.

V primeru ugotovljene neskladnosti, po obvestilu, izvedemo ustrezne ukrepe v okviru notranjega nadzora, vključno s kontrolnim vzorčenjem.

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami