Poslanstvo in cilji

Poslanstvo in cilji

Temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je varna oskrba prebivalcev s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter celovito urejanje javnih površin na območju občin Postojna in Pivka.

Politika kakovosti

Politika kakovosti je eden pomembnejših sestavnih delov poslovne politike podjetja Kovod Postojna, d.o.o..

Glavni cilji so:

• zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
• širitev in posodabljanje vodovodnega sistema,
• širitev javnega kanalizacijskega omrežja in čiščenje odpadnih voda,
• osveščanje gospodinjstev glede uporabe pitne vode in odvajanja odpadnih voda,
• izboljšanje pogojev za delo in usposabljanje delavcev,
• uspešno poslovanje,
• zadovoljstvo strank,
• zadovoljstvo zaposlenih,
• zadovoljstvo lastnikov.

Za realizacijo zastavljenih ciljev smo zgradili sistem zagotavljanja kakovosti po standardu  ISO 9001:2015 in v procesu oskrbe s pitno vodo vzpostavili notranji nadzor na osnovah HACCP sistema.

Politika kakovosti je naravnana v prvi vrsti v vsebinski del vzpostavitve ter stalnega dopolnjevanja kakovosti – zavezanost k izpolnjevanju zahtev, nenehnemu izboljševanju in izpolnjevanju zakonskih zahtev. Vgrajeni so mehanizmi, ki spodbujajo k inventivnosti in inovativnosti ter tako omogočajo dinamični razvoj vseh poslovnih procesov.

POLITIKA IN CILJI KAKOVOSTI

 

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

 

Politika ravnanja z okoljem

Strateška usmeritev in miselnost v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,  d.o.o. sta naravnani tudi na varovanje okolja.

Vodstvo organizacije je sprejelo politiko do okolja po standardu ISO 14001:2015, s čimer se zavezuje, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov in standardov povezanih s pomembnimi okoljskimi vidiki. Prav tako se zavezujemo k stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem in preprečitvi onesnaževanja okolja. Okoljska politika je dokumentirana, vzdrževana in revidirana, spoznali in sprejeli pa so jo tudi vsi zaposleni, kar dosegamo z ustreznim izobraževanjem in komuniciranjem.

Na osnovi prepoznanih in ocenjenih vidikov redno postavljamo merljive cilje, katerih namen je nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem. Okoljsko politiko morajo poznati poleg zaposlenih tudi vsi, ki delajo za ali v imenu organizacije, vključno zunanji izvajalci del in poslovni partnerji, katerim se lahko posreduje  dokumente ali navodila, ki se nanašajo na določen del politike.

Okvirni cilji vodstva organizacije so:

• stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju,
• izboljševanje kakovosti pitne vode,
• uvajanje okolju prijaznih storitev in tehnologij,
• gospodarno ravnanje z energijo in vodnimi viri.

Naše delovanje na področju varovanja neokrnjenega okolja za zanamce in okoljska politika je javna, pri tem imamo posluh za naše odjemalce in krajane ter skupnosti, s katerimi delimo skrb za učinkovito in racionalno  ravnanje z okoljem.

POLITIKA IN CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM

 

Certifikat kakovosti ISO 14001:2015

 

AAA PLATINAST CERTIFIKAT bonitetne odličnosti 

Analitična hiša Bisnode, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 18-ih evropskih državah, je podjetje Kovod Postojna, d.o.o., po analizah za leto 2020 uvrstila med 1,5 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter podjetju tokrat dodelila najvišjo, platinasto boniteto odličnosti AAA.

Platinasto bonitetno odličnosti, ki potrjuje najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, si je podjetje Kovod, ki v Postojni in Pivki skrbi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pridobilo glede na preteklo obdobje, ko je bilo podjetje tri leta zapored deležno bonitetne odličnosti Zlati AAA.

Pridobljena ocena temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.  Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Dodeljena platinasta odličnost potrjuje izjemne poslovne rezultate podjetja, ki obenem skrbi za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. 

“Pridobljen certifikat odličnosti potrjuje trud in prizadevanja, h katerim naš kolektiv dnevno stremi. Zavzemamo se za kakovostne storitve in učinkovito delo, dobro komunikacijo z uporabniki, pa tudi za sodelovanje z vsemi lokalnimi deležniki. Svoje dejavnosti izvajamo profesionalno, dosledno ter se obenem trudimo tudi za nenehen napredek. Odličnost, ki nam jo izreka certifikat je pravzaprav nagrada našim zaposlenim in našemu dobremu poslovanju, ki dokazuje, da smo zanesljivo in kredibilno podjetje za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Obenem je ta uspešnost našega podjetja tudi motiv in spodbuda za dobro nadaljnje delo ter nove poslovne uspehe. Naše podjetje je v prvi vrsti družbeno naravnano in odgovorno. Lokalno okolje je naše pomembno  vodilo, saj so naše dejavnosti neposredno vezane na prav vsako gospodinjstvo ali uporabnika. Pri tem dajemo velik poudarek nenehni dosegljivosti in dobri ter kakovostni komunikaciji z uporabniki ter odnosu in vzdušju, ki ga širimo v lokalno skupnost. Pri vsem tem so pomembne infrastrukturne izboljšave in razvoj, s katerim nadgrajujemo kakovost svojih storitev. Nenazadnje pa so podjetje predvsem strokovni in predani zaposleni, ki s svojo dnevno pripadnostjo delovnemu okolju, omogočajo to učinkovito in kakovostno delo.” (David Penko, direktor)

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost (sodelovanje z lokalno skupnostjo, ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov) sodijo med cilje, za dosego katerih si prizadeva sleherni sodelavec podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za uspešnost poslovanja in nadgradnjo svojih storitev ter predvsem ohranjanje zaupanja, ki ga imamo pri svojih uporabnikih.

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2020

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2019

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2018

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2017

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami