Poslanstvo in cilji

Poslanstvo in cilji

Temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je varna oskrba prebivalcev s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter celovito urejanje javnih površin na območju občin Postojna in Pivka.

Politika kakovosti

Politika kakovosti je eden pomembnejših sestavnih delov poslovne politike podjetja Kovod Postojna, d.o.o..

Glavni cilji so:

• zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
• širitev in posodabljanje vodovodnega sistema,
• širitev javnega kanalizacijskega omrežja in čiščenje odpadnih voda,
• osveščanje gospodinjstev glede uporabe pitne vode in odvajanja odpadnih voda,
• izboljšanje pogojev za delo in usposabljanje delavcev,
• uspešno poslovanje,
• zadovoljstvo strank,
• zadovoljstvo zaposlenih,
• zadovoljstvo lastnikov.

Za realizacijo zastavljenih ciljev smo zgradili sistem zagotavljanja kakovosti po standardu  ISO 9001:2015 in v procesu oskrbe s pitno vodo vzpostavili notranji nadzor na osnovah HACCP sistema.

Politika kakovosti je naravnana v prvi vrsti v vsebinski del vzpostavitve ter stalnega dopolnjevanja kakovosti – zavezanost k izpolnjevanju zahtev, nenehnemu izboljševanju in izpolnjevanju zakonskih zahtev. Vgrajeni so mehanizmi, ki spodbujajo k inventivnosti in inovativnosti ter tako omogočajo dinamični razvoj vseh poslovnih procesov.

POLITIKA IN CILJI KAKOVOSTI

 

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

 

Politika ravnanja z okoljem

Strateška usmeritev in miselnost v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,  d.o.o. sta naravnani tudi na varovanje okolja.

Vodstvo organizacije je sprejelo politiko do okolja po standardu ISO 14001:2015, s čimer se zavezuje, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov in standardov povezanih s pomembnimi okoljskimi vidiki. Prav tako se zavezujemo k stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem in preprečitvi onesnaževanja okolja. Okoljska politika je dokumentirana, vzdrževana in revidirana, spoznali in sprejeli pa so jo tudi vsi zaposleni, kar dosegamo z ustreznim izobraževanjem in komuniciranjem.

Na osnovi prepoznanih in ocenjenih vidikov redno postavljamo merljive cilje, katerih namen je nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem. Okoljsko politiko morajo poznati poleg zaposlenih tudi vsi, ki delajo za ali v imenu organizacije, vključno zunanji izvajalci del in poslovni partnerji, katerim se lahko posreduje  dokumente ali navodila, ki se nanašajo na določen del politike.

Okvirni cilji vodstva organizacije so:

• stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju,
• izboljševanje kakovosti pitne vode,
• uvajanje okolju prijaznih storitev in tehnologij,
• gospodarno ravnanje z energijo in vodnimi viri.

Naše delovanje na področju varovanja neokrnjenega okolja za zanamce in okoljska politika je javna, pri tem imamo posluh za naše odjemalce in krajane ter skupnosti, s katerimi delimo skrb za učinkovito in racionalno  ravnanje z okoljem.

POLITIKA IN CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM

 

Certifikat kakovosti ISO 14001:2015

 

AAA PLATINAST CERTIFIKAT bonitetne odličnosti 

Svoje uspešno poslovanje naše podjetje že več let izkazuje z najvišjimi bonitetami odličnosti, ki jih poslovnim subjektom dodeljuje analitična hiša Dun & Bradstreet d.o.o.. Kovod Postojna, d.o.o. se tudi v letošnjem letu uvršča med najvišje nagrajena podjetja in dobitnike platinaste bonitete odličnosti.

Platinasta bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetij, ki boniteto odličnosti Zlati AAA izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napovedujejo nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih. Bonitetna odličnosti poslovnemu okolju sporoča tudi uspešnost finančnih rezultatov, trajnost in stabilnost, saj izkazuje kontinuirano brezhibno poslovanje, ter vzornost in zanesljivost zaradi dobre plačilne discipline. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. Leta 2020 Platinasta bonitetna odličnost predstavlja 1,2% slovenskega trga.

“Ne glede na specifično preteklo leto, ki nas je zaznamovalo z obdobjem epidemije, smo tudi letos s svojim delovanjem izkazali to, za kar si pravzaprav vsakodnevno prizadevamo prav vsi zaposleni. Usposobljen in izkušen kader, transparentno poslovanje, skrb za razvoj in napredek ter predvsem dostopnost in sodelovanje z uporabniki, lokalnimi deležniki ter ostalimi partnerji, so osnovna vodila, ki jih uresničujemo in zagotavljamo pri svojem delovanju. Dodeljena odličnost je le potrditev tega in obenem odgovornost, ki jo v podjetju Kovod Postojna z veseljem sprejmemo, dokazujemo in gradimo še naprej. Glavno vodilo so vendarle naši uporabniki, saj upravljamo z nenadomestljivo dobrino – vodo, pri čemer sta kakovost in odgovornost ključnega pomena.” (David Penko, direktor)

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost (sodelovanje z lokalno skupnostjo, ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov) sodijo med cilje, za dosego katerih si prizadeva sleherni sodelavec podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za uspešnost poslovanja in nadgradnjo svojih storitev ter predvsem ohranjanje zaupanja, ki ga imamo pri svojih uporabnikih.

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2021

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2020

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2019

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2018

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2017

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami