SKLOP 1 – Cevovodi in objekti na območju občine Postojna

SKLOP 1: Cevovodi in objekti na območju občine Postojna

Na območju občine Postojna bomo izvedli hidravlično izboljšavo 26 kilometrov cevovodov na naslednjih odsekih: vodarna Malni – vodohran Sovič, Vodohran Sovič – Regulacijski objekt (RO) Zalog, RO Zalog – Hrašče – Korotan, RO Zalog – Selce. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja nove pretočne celice (s prostornino 150 m3), rekonstrukcija vodohrana Sovič (s prostornino 3.360 m3) in izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog.

Izgradnja nove pretočne celice Mačkovec
Na nadomestni lokaciji bomo izvedli izgradnjo nove pretočne celice PC Mačkovec s prostornino 150 m3 v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom. Objekt bo vkopan v brežino, tako da bo viden le vhod in portal s krilnimi zidovi. Celotna nosilna konstrukcija bo iz vodoneprepustnega betona. Okolica objekta bo zavarovana z žično ograjo višine 2 metrov. V pretočni celici Mačkovec je načrtovana izvedba dveh glavnih vej – preliva in praznotoka (iztočnega cevovoda za odvajanje izpustnih vod iz vodovodnega omrežja).

Rekonstrukcija vodohrana Sovič
Obstoječi vodohran VH Sovič ima prostornino 3.360 m3 in se bo v celoti ohranil. Na dotočni cevi iz smeri PC Mačkovec bomo vgradili reducirni ventil pretoka in elektromotorne lopute, rekonstruirali bomo strojne in elektroinštalacije ter krmilno opremo. Preostanek rekonstrukcije predstavljajo še spremna gradbena dela in gradbena dela za potrebe izboljšave varovanja kvalitete pitne vode ter higienskih razmer. Izgradili bomo tudi nov praznotok v dolžini 172 metrov. Potrebno bo izdelati nov nizko napetostni električni dovod in komunikacijsko povezavo. Oboje bo možno vključiti v izgradnjo cevovoda, ki bo potekal na tej trasi.

Izgradnja novega regulacijskega objekta Zalog
Regulacijski objekt (RO) Zalog je na novo načrtovan objekt, ki bo povezoval vodovodne krake v smeri Soviča, Korotana in vodohrana Pivka ter omogočal izmenjavo vode. Objekt bo lociran na severozahodnem robu naselja Zalog in bo delno podkleten, tako da bo omogočal direkten vstop vodovodnih linij v objekt. V RO Zalog bodo nameščeni merilci pretoka, ki bodo omogočali merjenje pretoka v obeh smereh in regulacijski ventil s katerim bo možno uravnavati pretok iz smeri VH Sovič. V objektu se bo preko merilca pretoka in ventila za redukcijo tlaka navezal tudi odsek Postojna – RO Zalog. Vsa strojno-tehnološka in krmilno-nadzorno oprema bo nova. Potrebno bo izdelati nov nizko napetostni električni vod in komunikacijsko povezavo, kar bo možno vključiti v izgradnjo cevovoda, ki bo potekal po tej trasi.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami