the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Predvidene aktivnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

 

Predhodno/zaznano stanje

Vodovodni sistem Postojna-Pivka oskrbuje s pitno vodo okrog 21.000 prebivalcev občin Postojna in Pivka. Letno vodovodni sistem porabnike oskrbi z okrog 1.400.000 m3 vode.

Prebivalci na območju občin Postojna in Pivka so se v preteklosti soočali z vse bolj perečo problematiko oskrbe s pitno vodo. Vodovodni sistem Postojna-Pivka je namreč razvejan, oskrbovan pa pretežno iz enega vira – Malni, ki ni zmogel zagotavljati zadostne varnosti obratovanja, kar se je še posebej kazalo pri nepredvidenih okvarah in onesnaženjih vodnega vira.

Na celotnem vodovodnem sistemu je pred obnovo delovalo večje število manjših zajetij in eno večje zajetje, ena čistilna naprava, 26 vodohranov, 8 raztežilnikov, 14 črpališč in je vgrajenih približno 268 kilometrov cevi.

Izgube vode na omrežju so v letu 2010 znašale skoraj polovico celotne načrpane vode. Po oceni je bilo malo manj kot polovica izgub na primarnih in transportnih cevovodih, preostali del pa na razdelilnih omrežjih.

Centralni vodovodni sistem se napaja iz vodnega vira Malni pri Planini (prispeva več kot 90 % porabljene vode), Nanoških vodnih virov (Divji skedenj, Rjava reber, Tres, Rorček, Šklasovka, Šklasovka mala) in vodnega vira Lepena. Vodni vir Korotan pri Orehku je bil zaradi nekontrolirane kvalitete vode in neuporabne opreme izključen iz sistema.

Projektne aktivnosti

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop vključuje občini Postojna in Pivka. V okviru projekta se je hidravlično izboljšalo 53.558 metrov obstoječega vodovoda in dogradilo 8.730 metrov novega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti (6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt).

Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

SKLOP 1 – Cevovodi in objekti na območju občine Postojna
SKLOP 2 – Cevovodi in objekti v občini Pivka
SKLOP 3 – Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

 

www.eu-skladi.si

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami