Dejavnosti

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna  nudi uporabnikom in strankam širok nabor storitev.

Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:

  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • urejanje javnih površin.

 

“Naša vsakodnevna skrb in odgovornost sta usmerjeni predvsem v trud in prizadevanja, da svojim uporabnikom zagotavljamo nenehno dostopnost do kakovostne pitne vode.”

 

“Kakovost pitne vode zagotavljamo na podlagi rednih analiz, strokovnega poznavanja stanja vodovodnega sistema, nenehnega vzdrževanja in kakovostnega posodabljanja omrežja ter infrastrukture na celotnem območju občin Pivka in Postojna.”

 

“Ker se naše dejavnosti vršijo na občutljivem kraškem območju, kjer posegi in početja v naravi pogosto vplivajo in se odražajo v podtalnici, ki je vir naše pitne vode, so naša prizadevanja aktivno usmerjena k spodbujanju občanov k odgovornemu ravnanju in spoštljivemu odnosu do okolja.”

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami