Sprememba lastništva

Informacijo o spremembi lastništva nam lahko posredujete na spodnjem obrazcu:
• po pošti: Kovod Postojna, d.o.o.., Jeršice 3, 6230 Postojna
• po e-pošti: info@kovodpostojna.si
• osebno: na oddelku v Službi obračuna storitev (vsak dan od 7. in 15. ure)

Spremembe za tekoči mesec morajo biti dostavljene do 25. v mesecu.

Sprememba mora vsebovati:
• verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek), in ni starejša od treh mesecev,
• stanje obračunskega vodomera ob primopredaji.

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Obrazec za spremembo uporabnika / lastništva priključka

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami