the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Sprememba lastništva

Informacijo o spremembi lastništva nam lahko posredujete na spodnjem obrazcu:
• po pošti: Kovod Postojna, d.o.o.., Jeršice 3, 6230 Postojna
• po e-pošti: info@kovodpostojna.si
• osebno: na oddelku v Službi obračuna storitev (vsak dan od 7. in 15. ure)

Spremembe za tekoči mesec morajo biti dostavljene do 25. v mesecu.

Sprememba mora vsebovati:
• verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek), in ni starejša od treh mesecev,
• stanje obračunskega vodomera ob primopredaji.

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Obrazec za spremembo uporabnika / lastništva priključka

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami