Obveščanje o izpadih v obratovanju komunalnih čistilnih naprav

Novice

3. 5. 2011

Obveznost je opredeljena v desetem odstavku 12. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur. L. RS št. 104/2009):

»Lastnik ali upravljavec čistilne naprave je plačniku okoljske dajatve za komunalno vodo dolžan prijaviti morebiten izpad čistilne naprave v roku 15 dni po ugotovitvi.«

Pri zaračunavanju okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo se v primeru, da se odvajanje odpadne vode zaključuje s čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, upošteva 90 odstotni učinek čiščenja čistilne naprave.  V primeru izpada delovanja čistilne naprave, ki je daljši od enega meseca,pa se upošteva ničelni odstotek čiščenja male kemične čistilne naprave. 

Pisno je potrebno prijaviti vsak izpad obratovanja čistilne naprave in ponovni začetek obratovanja.

Obrazec za prijavo izpada oziroma ponovnega začetka obratovanja čistilne naprave:

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami