Voda je najpomembnejša dobrina tega sveta

Novice

22. 4. 2013

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka pod sloganom Obrazi podnebnih sprememb. Še posebej velik poudarek je letos na vodah.

S podnebnimi spremembami so neločljivo povezane vode, ki predstavljajo nenadomestljiv naravni vir, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti. Voda pa je, poleg svoje ključne življenjske funkcije, tudi ključni element gospodarskega in družbenega razvoj ter vzdrževanja ekosistema preko ohranjanja naravnega vodnega cikla, postaja pa tudi čedalje bolj omejena dobrina. Povečevanje števila prebivalstva in naraščajoča urbanizacija, intenzivno kmetijstvo, povečevanje rabe vode v industriji in pri pridobivanju energije obremenjujejo razpoložljive vodne vire. Poraba vode se je zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko je kakovost vode zaradi onesnaževanja v povprečju upadla, sporočilo letošnjega dne Zemlje pojasnjujejo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje.(sta)
 

Na kakovost vode lahko pozitivno vplivamo z majhnimi spremembami osebnih navad.

Ali ste vedeli, da …

  • se vatirane palčke, ki pridejo na čistilno napravo težko odstranijo na rešetkah, saj se zaradi svoje majhnosti rade izmuznejo?
  • v  kanalizacijo odvrženi odpadki hrane omogočajo rast in razmnoževanje podgan, zato je prepovedano uporabljati kakršne koli drobilce ali  mlinčke za odpadno hrano?
  • v primeru, ko v kanalizacijo spuščamo le snovi, ki tja sodijo, prispevamo k nižji ceni odvajanja in čiščenja odpadnik voda? To pa ni dobro le za naše denarnice, temveč tudi za naravo.
  • nevarnih  snovi, kot so olja, barvila, laki  in kemična topila, ne smemo zlivati v kanalizacijo ali jih puščati v naravi, saj so zelo nevarni     onesnaževalci?

Še posebej nevarne – nevarne snovi  

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati previdno, saj lahko v nasprotnem primeru resno ogrozijo našo naravo in s tem tudi naše zdravje. Nevarne odpadke odpeljemo v najbližji zbirni center ali pa počakamo na zbiralno akcijo nevarnih odpadkov.

Med nevarne odpadke med drugim sodijo zdravila, čistila, topila, kozmetika, ostanki lakov in barv, motorna olja, jedilna olja, pesticidi,  razkužila, škropiva, ki vsebujejo težko razgradljive in tudi strupene snovi, zato jih nikoli ne stresajmo v reke, jezera, potoke ali v kanalizacijske odtoke. 

Voda je najpomembnejša dobrina tega sveta, ki ne sme postati samoumevna.

Voda je življenje, varujmo jo.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami