Zapore v Hrastju in na Javorniški v Pivki

Novice

19. 8. 2013

Z Občine Pivka sporočajo, da bo od 19. avgusta naprej, predvidoma 2 meseca, popolna zapora posameznih odsekov javne poti Pod nasipom v Hrastju zaradi izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Obvoz bo urejen po okoliških poteh. Istočasno bodo potekala dela tudi na Javorniški cesti, kje bodo prav tako postavljene popolne zapore posameznih odsekov ceste. Obvoz za naselje Trnje bo urejen skozi naselje Klenik.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Javni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
Operacijo izgradnje vodovodnega sistema se bo, v kolikor bo izdana odločba o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada, delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Z Občine Pivka prosijo za razumevanje.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami