SODELOVANJE NA STROKOVNEM POSVETU OB 50 LETNICI SANITARNEGA INŽENIRSTA ZDRAVSTVENE FAKULTETE LJUBLJANA

Novice

16. 12. 2014

5. decembra se je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani odvijal strokovni posvet ob 50 letnici sanitarnega inženirstva. Na posvetu smo skupaj s Komunalo Trebnje d.o.o. in profesorji Zdravstvene fakultete sodelovali kot strokovnjaki na področju komunalne higiene in sicer pod naslovom  Izzivi komunalne higiene – primer zagotavljanja zdravstveno neoporečne pitne vode. S člankom smo na primeru zagotavljanja kakovostne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo prikazali izzive, ki jih pred sanitarne strokovnjake, ob odločanju o naložbah v komunalno infrastrukturo, postavlja povezava lokalne politike, lobijev, finančnih in zakonodajnih vplivov ter stališč stroke.Znotraj tega so bilepredstavljene značilnosti vodovodnega sistema Postojna-Pivka, stanje sistema pred sanacijo, rezultati mikrobioloških preskušanj v obdobju med leti 2009 in 2014 ter uporabljene tehnološke rešitve ob sanaciji v letu 2012. Na osnovi zgoraj naštetega ter znanstvenih in strokovnih ugotovitev o posameznih dosegljivih tehnologijah, so bili predstavljeni izzivi stroke ob odločanju za izbor najustreznejše tehnologije ob predvideni investiciji v komunalno infrastrukturo.

Več podrobnosti o vsebini članka na tej povezavi

Povabilo k strokovnemu sodelovanju nam je veliko pomenilo saj so se posveta udeležili strokovnjaki in vodilni v zdravstvu iz Slovenije; direktor NIJZ prim.izr.prof.dr.Ivan Eržen,dr.med.,spec.epid.,spec.jav.zdrav., glavna zdravstvena inšpektorica Dunja Sever, dr.med.,spec.hig.,spec.jav.zdrav., direktorica nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Zora Levarič,dr.med.,spec.epid., rektor Univerze v Ljubljani prof.dr.Ivan Svetlik,univ.dipl.soc., dekanija zdravstvene fakultete doc.dr.Marija Zaletel,viš.med.ses., univ.dipl.org., predsednik zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije Aleš Krulec in predstojnik oddelka za sanitarno inženirstvo doc.dr.Rok Fink,dipl.san.inž.. ter strokovnjaki in profesorji sanitarnega inženirstva iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Danske.  

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami