OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

Novice

22. 4. 2015

22. april je svetovni dan Zemlje, ki se ga letos obeležuje že petinštiridesetič. Gre za opomnik in spodbudo ljudem k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, saj je naš planet ranljiv, predvsem pa enkraten in ga je zato potrebno varovati.

Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo, omejevanjem izpustov toplogrednih plinov, varčevanja z energijo, odgovornega ravnanja z gozdovi in z živalmi, ki si z nami delijo ta planet, se nenehno opozarja. Ne pozabimo torej na vsakodnevno odgovorno ravnanje in imejmo radi sebe in druge, rastline, živali in naravo.

Zemlja je naš dom. Vzemimo si čas in naredimo (vsak dan) kaj dobrega zanjo in za njene prebivalce.

 


Nekaj podatkov, ki jih je izpostavil Statistični urad RS ob svetovnem dnevu Zemlje.

  • Leto 2015 je eno najrazburljivejših let v okoljski zgodovini. Je leto, v katerem se bosta združila gospodarska rast in trajnostni razvoj. Je leto, v katerem bodo svetovni voditelji sprejeli zavezujoči sporazum o podnebnih spremembah. To je leto, v katerem naj bi se državljani in organizacije odpovedali fosilnim gorivom in začeli vlagati v obnovljive vire energije.
  • Podnebne spremembe najbolj prizadenejo ljudi z nizkimi dohodki. Izkoreninjenje revščine po svetu je sicer mogoče, vendar le, če bi se vse države zavezale, da bodo zmanjšale izpuste ogljika. Tehnologijo za to imamo; vse, kar potrebujemo, je le volja.  
  • V Sloveniji smo v letu 2013 namenili za varstvo okolja 379 milijonov EUR investicijskih sredstev ali 3,9 % manj kot v letu 2012. Glavni del teh investicij je bil namenjen za varstvo zraka in klime; v letu 2013 je znašal 35,4 %, v letu 2012 pa celo 53,6 %.
  • Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so izpusti toplogrednih plinov v letu 2012 znašali 18.911 Gg ekvivalenta CO2,  to je 6,4 % manj kot v letu 1986 in za 2,8 % manj kot v letu 2011.  
  • Slovenija je znana po tem, da je bogata z vodnimi viri. Po količini vode je ena najbogatejših evropskih držav. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da smo v letu 2013 porabili manj vode iz javnega vodovoda kot v letu 2012; gospodinjstva so je porabila za 7,5 % manj, poslovni subjekti pa za 3,2 %. Iz tega lahko sklepamo, da se čedalje bolj zavedamo pomembnosti vode za svoj obstoj in za obstoj planeta Zemlja.
  • V letu 2013 je prebivalec Slovenije proizvedel povprečno 72,1 kg odpadne hrane ali 63,5 % manj kot v letu 2008 (197,4 kg na prebivalca).

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami