Podjetje Kovod potrjuje svoje učinkovito vodenje in delo

Novice

22. 6. 2015

Javno podjetje Kovod Postojna, ki je bilo lani, za obdobje treh let, deležno recertifikacije standardov kakovosti ISO 9001 ter ISO 14001, je tudi letos, na podlagi zunanje presoje, prejelo potrditev o skladnosti procesov in uspešnem delovanju sistema kakovosti v podjetju.

Certifikata kakovosti sta dodaten dokaz o učinkovitem vodenju in delu podjetja ter skrbi za okolje, za kar si prizadeva tako vodstvo kot tudi vsi zaposleni v podjetju. Pomenita povzetek dobre poslovne prakse in sta motiv, da podjetje sledi visokim standardom ter postaja še bolj učinkovito in uspešnejše.

Podjetje se namreč zaveda, da je nenehno izboljševanje standardov kakovosti nujen del poslovnega procesa, pri čemer podjetje tudi samo izvaja notranje presoje, s katerimi preverja, ali so zadani cilji uresničeni ali ne.


Standard ISO 9001:2008se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Standard, ki je bil natančno upoštevan tudi v podjetju Kovod, določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje).

Standard ISO 14001zajema  ravnanje z okoljem. V tem primeru gre za vzorčenje, preskušanje in uporabo analitskih metod za spremljanje in nadzor posebnih okoljskih vidikov. Sistem ravnanja z okoljem omogoča organizacijam, tudi podjetju Kovod, vzpostaviti red in doslednost pri reševanju okoljskih vprašanj, primerno porazdeliti sredstva, določiti odgovornosti in stalno ocenjevati ravnanje, postopke in procese.


 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami