CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA POSTOJNA PRIDOBILA UPORABNO DOVOLJENE

Novice

4. 12. 2015

Centralna čistilna naprava Postojna, izgradnja katere se je začela v lanskem letu je v letošnjih poletnih mesecih začela s poskusnim in tudi že polnim delovanjem, je po izvedenih vseh potrebnih meritvah v novembru pridobila uporabno dovoljenje za obratovanje.

V sklopu del se je nadgradila tehnologija čiščenja odpadnih voda, v okviru katere so bili zamenjani vsi glavni tehnološki elementi naprave. Nova naprava ima poleg običajnega mehanskega in biološkega čiščenja še tretjo in četrto stopnjo čiščenja odpadnih voda, kar pomeni, da se iz odstranjujejo tudi nitrati in fosfor, na četrti stopnji pa se s pomočjo UV dezinfektorja onesposobi še tiste škodljive mikroorganizme, ki bi sicer uspeli preiti v iztok. V primerjavi s staro napravo, ki je bila velika 14500PE, je velikost nove čistilne naprave 21000PE.

Nova čistilna naprava iz odpadne vode očisti do 98 % organskih hranil. Zagotavlja čistejšo vodo v vodotokih Stržen in Pivka ter v nadaljevanju rek Unice in Ljubljanice. S povečanjem naprave se je Občini Postojna omogočilo učinkovitejše urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, saj se bodo na napravo priklopila tudi bližja vaška naselja.

Občina Postojna je za izvedbo projekta pridobila 92 % nepovratnih sredstev. Projekt je namreč sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije, ki je prispeval 77 % stroškov izvedbe del, 15 % pa je sofinancirala tudi država. Pogodbena vrednost vseh del je znašala  3,5 mio EUR.

 

Foto: Občina Postojna

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami