NEODGOVORNO RAVNANJE OGROŽA NAŠO PITNO VODO

Novice

10. 12. 2016

Medtem, ko se na Postojnskem in Pivškem pospešeno izvajajo dela in se uresničuje eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov zadnjega desetletja – izgradnja in nadgradnja vodovodnega sistema, ki bo 22.000 uporabnikom zagotovil kakovostno in varno oskrbo s pitno vodo, se na bližnjih travnatih površinah nahaja nevarno onesnaženje, ki grozi okolju in naši pitni vodi.

Kljub večkratnim pozivom, ozaveščanju in opozorilom, se problematika izpred natanko pol leta, ko smo na postojnskem nazadnje zaznali večje onesnaženje okolja in podzemne vode ter na to opozorili javnost tudi z novinarsko konferenco, ponavlja. Žalostni prizori odložene gnojevke na travniku v bližini Postojnske jame, izpred enega tedna namreč upravičeno vzbujajo skrb za posledicami tega neodgovornega ravnanja.

Početje in primer, ki naj bi ga spremljale in proučevale pristojne službe, je tudi za naše podjetje, kjer smo odgovorni za zagotavljanje neoporečne pitne vode, nezanemarljiv.

Gnojenje kmetijskih površin je resda nujen proces za ohranjanje rodovitnosti in našo samooskrbo, vendar je pomembno pri tem odgovorno upoštevati določila in omejitve, predvsem pa načine, čas, količine in vrsto gnojil, ki jih vnašamo v zemljo. Poleg tega, da nedavno polivanje gnojevke skoraj v samem središču Postojne povzroča neprijeten smrad ter vpliva na rastline in živali, pa tudi našo znamenito Postojnsko jamo in dragocenosti našega podzemlja, so skrb vzbujajoče predvsem snovi, ki bodo ob prvem deževju pronicale skozi občutljivo kraško površje v naše podzemlje, ki pa je naš glavni vir za pridobivanje in črpanje pitne vode.

Obstoječa tehnologija čistilnih naprav in vodarne, kjer se vrši priprava pitne vode takšnim izrednim koncentracijam kemičnih snovi, ne zadošča, kar pomeni, da lahko tovrstni primeri zelo vplivajo na kakovost pitne vode našega celotnega območja. Četudi se trudimo nadgraditi tehnologijo in naš vodovodni sistem, četudi smo zgradili novo čistilno napravo in zanjo namenili 3,5 milijonov evrov, so vsa prizadevanja zaman, v kolikor ne bomo ob tem omejili namernega in neodgovornega onesnaževanja okolja. Ustrezen nadzor in ukrepe pa bi morale dosledno izvajati tudi za to pristojne službe. V juniju, ko smo nazadnje zaznali tovrstno onesnaženje na našem področju, je podjetje Kovod Postojna, d.o.o. pozvalo inšpekcije k ukrepanju, tokrat je to storilo vodstvo Postojnske jame, pa dejanja oziroma početja, ki zelo škodujejo našemu okolju in tudi vsem nam, prebivalcem, niso dobila ustreznega epiloga. Čeprav zastrašujoče, velja na tem mestu še enkrat poudariti, da lahko neupoštevanje vseh pozivov, opozoril in dobronamernih prošenj za odgovorno ravnanje in ukrepanje, pripelje do trenutka, ko ne bo več možno dobavljati pitne vode.

 


Podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki si resnično prizadeva za ureditev razmer na tem področju ter odpravo možnih negativnih vplivov v okolju, zatorej še enkrat poziva vse inšpekcijske službe, uporabnike ter ostale akterje v lokalnem prostoru, da pomagajo pri iskanju vzrokov, dokaznega materiala oziroma konkretnih krivcev, da se onesnaženja, ki imajo velik vpliv na vodo, od katere je odvisno naše življenje ter življenje vseh ostalih živih bitij, ne bi ponavljala. Vsakršne informacije so dobrodošle in sicer na telefonsko številko 031/007-483 ter elektronski naslov info@kovodpostojna.si.


 

 

Slika je simbolična

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami