Dela na vodovodu se nadaljujejo tudi v novem letu

Novice

12. 1. 2017

Izvedba del v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice se nadaljuje tudi v novem letu. Navajamo trenuten popis del, ki se izvajajo v sklopu obnove in nadgradnje vodovodnega sistema.

Vsa dela v občini Postojna potekajo v skladu s predvidenimi aktivnostmi. Osrednje delovišče se trenutno nahaja na Ljubljanski cesti, kjer je zapora ceste. Ta poteka od Hotela Kras do Kolodvorske ulice. Za vsa vozila je urejen obvoz, ki velja do dokončanja vseh del na omenjenem odseku, ko se bosta vozišče in okolica vrnila v prvotno stanje. Dela se izvajajo tudi v Grobiščah, kjer je ravno tako vzpostavljena premična zapora, ki bo trajala predvidoma najkasneje do začetka poletja, medtem ko se dela v Slavini izvajajo izven asfaltiranih cest in ne ovirajo prometnih povezav. Dela na vodohranu Sovič so v zaključni fazi, kjer so že sanirane vse celice, v zadnjih dveh pa se izvaja tudi končna dezinfekcija prostorov. Na pretočni celici Mačkovec so dokončana groba gradbena dela, na objektu je bila izvedena le armirana betonska konstrukcija.

Na vodarnah se trenutno izvajajo gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V vodarni Korotan so obrtniška dela v zaključni fazi, zmontirani so tudi ultrafiltracijski moduli s pripadajočo opremo. Na vodarni Malni pa trenutno izvajalec izvaja dovodni cevovod od zajetja proti vodarni, obrtniška dela v novem prizidku vodarne, meteorno kanalizacijo ob vodarni, vgrajena pa je tudi podkonstrukcija ultrafiltracijskih modulov in cevne povezave.

Na Pivškem so dela zaradi vremenskih razmer začasno prekinjena, montažna dela pa se izvajajo v vodohranu Pivka.

Kljub morebitnim vremenskim nevšečnostim v zimskem obdobju, ki bi lahko vplivale na začasno upočasnjeno izvedbo nekaterih del, kar je bilo tudi prehodno v okviru projekta predvideno, je projekt izgradnje vodovodnega sistema v skladu z načrtovanim ter se izvaja učinkovito.


Aktualne cestne zapore:

OBČINA POSTOJNA

  • pomična popolna zapora Ljubljanske ceste v Postojni(od Hotela Kras do Zgornjega Burgerja) od 14. novembra 2016 do predvidoma sredine marca 2017
  • začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 23. maja 2017na cesti čez Čukovico (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse
  • premična popolna zapora v naselju Grobišče, ki bo trajala najkasneje do začetka poletja

OBČINA PIVKA

  • zapore so zaradi vremenskih razmer in začasne prekinitve del, kjer je to možno, odstranjene

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami