POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI O NAŠI VODI

Novice

20. 1. 2017

Skrb za varno in kakovostno pitno vodo, ki priteče iz naših pip, je naša vsakodnevna skrb in odgovornost. Kot že večkrat poudarjeno, pa ste tudi uporabniki naš pomemben vir informacij, izraženih potreb in vodilo ter motivacija za naše dobro delo.

Ker so vaša poizvedovanja, s katerimi se pogosto obračate na nas, povsem smiselna, tokrat izpostavljamo nekaj vaših vprašanj ter podajamo izčrpne odgovore in pojasnila.KER SMO RADI V STIKIH Z VAMI, SE BOMO TUDI NA VAŠE VPRAŠANJE Z VESELJEM ODZVALI. Oglasite se nam lahko na info@kovodpostojna.si. 

ZAKAJ  JE POTREBNA DEZINFEKCIJA VODE ?

Poglavitni namen dezinfekcije pitne vode je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi. Za dezinfekcijo se uporablja minimalna koncentracija dezinfekcijskega sredstva, ki še zagotavlja dezinfekcijski učinek in ne spreminja organoleptičnih lastnosti pitne vode (vonj, okus). Kot najpogostejše sredstvo za dezinfekcijo pitne vode se še vedno uporablja klor in njegovi preparati. Pomemben je kontaktni čas vode s klorom, ki mora trajati vsaj 30 min. Pri sami dezinfekciji se del klora porabi za oksidacijo organskih in anorganskih snovi (mikroorganizmov, alg, idr.) v pitni vodi. Po zaključku reakcij mora voda v vodovodnem omrežju obdržati nekaj preostalega – rezidualnega klora. Prisotnost le-tega v vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je voda celo varna pred ponovno kontaminacijo.

ZAKAJ PRITEČE IZ PIPE BELA VODA?

Bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec, ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati. Bela obarvanost je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

KAJ POMENI TRDOTA VODE?

Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati pomenijo prehodno trdoto, ki izginja pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2. Netopni karbonati pa se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (npr. bojler). Preostale spojine predstavljajo tako stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija pa je skupna trdota vode. Za merjenje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo merimo v nemških trdotnih stopnjah (1°N = 10mg kalcijevega oksida na liter vode) in francoskih trdotnih stopinjah (1°F = 10mg kalcijevega karbonata na liter vode).

ZAKAJ SE V VODOVODNEM OMREŽJU POJAVLJAJO USEDLINE »PESKA« IN VODNI KAMEN?

V večini vodovodnih sistemov se iz vode zaradi sprememb v tlaku in drugih vplivov izločajo v vodi raztopljene snovi in se vežejo na stene cevovodov (vodni kamen). Intenziteta izločanja raztopljenih snovi iz vode je odvisna tako od karakteristike vode, kot tudi od materiala, iz katerega je vodovodna cev. Za odstranjevanje teh snovi iz vodovodnega omrežja so na najnižjih točkah vodovodnega omrežja izvedeni blatni izpusti. Pri naglih nihanjih pritiska v ceveh se obloge vodnega kamna, ki so se skozi leta nabirale v notranjosti cevovodov, počasi luščijo ter nato delno odsedajo, delno pa transportirajo z vodo do uporabnikov. Prav tako nagle spremembe pritiska dvignejo obloge, ki se z leti odsedajo v cevovodu, rezultat le-tega pa je občasen pojav "peska" in kalne vode na vodovodnih pipah.

KAKO UKREPAMO V PRIMERIH POSAMEZNIH NESKLADNIH VZORCEV PITNE VODE, UGOTOVLJENIH Z LABORATORIJSKIMI PREISKAVAMI?

V primerih posameznih neskladnih vzorcev pitne vode, ugotovljenih z laboratorijskimi preiskavami v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa, so v najkrajšem možnem času izvršeni korektivni ukrepi, predvideni v našem vzpostavljenem sistemu HACCP. Takšni ukrepi so: pregledi vodovodnih objektov in naprav, izpiranje vodovodnega omrežja, dvig koncentracije dezinfekcijskega sredstva v vodovodnem omrežju, preverjanje ustreznosti izvedbe notranjega hišnega omrežja, obveščanje uporabnikov idr. Uspešnost izvedenih ukrepov preverjamo tudi s ponovnimi kontrolnimi odvzemi vzorcev pitne vode. Če so rezultati kontrolnih vzorčenj ustrezni, nadaljnji ukrepi niso več potrebni.

ZAKAJ JE POMEMBNO NAČRTNO IZPIRANJE POSAMEZNIH ODSEKOV VODOVODNEGA OMREŽJA?

Problem pojava večje količine "peska" v vodi oziroma motne vode se skuša omiliti z načrtnim izpiranjem posameznih delov vodovodnega omrežja. Izpiranje se vrši na podzemnih in nadzemnih hidrantih, ki služijo za požarno zaščito. Ker praviloma izpiramo le omrežje, ki je pod našim upravljanjem, bi porabnike želeli opozoriti, da se zgoraj opisani procesi dogajajo tudi na njihovem internem hišnem omrežju. Zato je potrebno občasno izprati tudi interno omrežje, ki zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode (pipe).

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami