Znova med učenci

Novice

10. 3. 2017

Po že dveh uspešnih letih izvajanja učnih ur, ki jim je prisluhnilo že več kot 2000 učencev v občinah Postojna in Pivka, smo v podjetju Kovod Postojna, d.o.o. danes znova začeli z izobraževalnimi aktivnostmi, ki imajo doprinos k ozaveščanju za skrb za čisto okolje in ustrezen odnos do vode.

»Glede na zaznane potrebe in izražene želje, so tudi naši letošnji obiski v razredih in vrtčevskih oddelkih usmerjeni v zanimivo naravoslovno delavnico ‘RAZISKUJ IN ZNANJE UTRJUJ’, v okviru katere učenci spoznavajo lastnosti in parametre, ki jih ima voda. Na primeru dejanskih vzorcev, ki jih bodo učenci prinašali od doma (izv svojih vodnjakov, zbiralnikov deževnice, bližnjih izvirov), bomo tekom vseh srečanj preverjali fizikalno kemijske parametre (pH, električno prevodnost, motnost in prosti klor) ter hitro detekcijo mikrobiološkega onesnaženja pitne vode z ATP-jem, ki deluje na principu Luminiscence s pomočjo encima Luciferaza (encim kresničke). To so osnovni parametri, ki jih redno kontroliramo po celotnem omrežju in z njimi ocenjujemo morebitne spremembe po pripravi vode ter tudi spremembe na samem omrežju (izpad priprave pitne vode, vdor vode v sistem iz vodnjakov, poškodbe cevovodov ipd…).

Naša želja in ključni cilj, h kateremu stremimo je vzgojiti otroke, da bodo tudi kasneje, ko bodo sami skrbeli za svoje gospodinjstvo, znali varčno ravnati s pitno vodo, v primerih izrednih dogodkov (kot so poplave, potresi, obilna deževja) in navsezadnje tudi takrat ko bo zaznal, da voda nima značilnih organoleptičnih lastnosti, sam poskrbel zase in svoje najbližje tako, da se bo pred uporabo take vode informiral ali je voda primerna za pitje taka kot je, ali jo je potrebno uporabljati pod določenimi omejitvami (kot so npr. prekuhavanja), ali pa kot nadomestno oskrbo. To želimo doseči zato, da bi v primeru izrednih dogodkov preprečili bolezni uporabnikov, predvsem pa izbruha hidrične epidemije.«(Irena Sušelj Šajn, vodja projekta Vodko v podjetju Kovod Postojna, d.o.o.)

 

Škrat Vodko je danes obiskal 1.a, 1.b, 2.a in 2.b razred na Osnovni šoli Pivka, svoje druženje pa bo nadaljeval že v prihodnjem tednu ter se z učenci družil še ves mesec marec in april.

Da je izobraževalni vidik podjetja dobro in pozitivno sprejet, potrjujejo tudi šole in vrtci, ki so tem vsakoletnim srečanjem zelo naklonjeni. Letos smo bili povabljeni v kar 57 oddelkov oziroma razredov, kar pomeni, da bomo tudi letos svoje znanje in poslanstvo delili med več kot 1100 otrok.

Da pa bo tudi letošnje sodelovanje s šolami še posebej prijetno in zabavno, je projekt podprlo tudi uspešno lokalno podjetje UNIKA TTI d.o.o., ki med učence v tem trenutku deli zabavno gradivo, kmalu pa jih bo obdarovalo tudi s povsem novimi Šprickoti, priljubljeno igračo, ki nudi obilo vodne zabave.

Poleg tega smo tudi letos za vse učence pripravili zanimiv nagradni natečaj in sicer bodo učenci letos preizkusili svoje pesniške veščine ter podali svoje predloge Vodkove himne, ki bo zmagovalcu omogočila čisto prav glasbeno-snemalni dan njihove uspešnice ter nagradni skupinski izlet.

 

 

 


   

   

   

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami