Zagotavljanje pitne vode v izrednih razmerah

Novice

8. 11. 2018

V podjetju Kovod Postojna nadaljujemo z izvedbo strokovnih izobraževanj, s katerimi želimo lokalnim in tudi drugim ustanovam, organizacijam in partnerjem posredovati pomembne vsebine in informacije, vezane na odgovornost, ki jo zahteva naša pitna voda. Četudi marsikdaj samoumevna dobrina, je prevečkrat lahko izpostavljena dejavnikom tveganja, zatorej je na tem mestu ključno izobraževati, ozaveščati, izmenjevati mnenja in osvajati praktična znanja. Na ta način kot upravljavci vodovodnega sistema širimo svoje poslanstvo in širok krog udeležencev seznanjamo s pravilnimi postopki, zahtevami in ravnanji, ki prispevajo h kakovostni oskrbi s pitno vodo ter tudi našemu zdravju.

V preteklem obdobju smo že pripravili dva tovrstna dogodka. Veliko zanimanja sta namreč pritegnili tematiki s področja preprečevanja širjenja legionele ter zahteve na področju higiene živil. Tokratni, tretji dogodek pa smo namenili ZAGOTAVLJANJU PITNE VODE V IZREDNIH RAZMERAH, ki ga je vodila izkušena predavateljica, dr. Martina Oder z Zdravstvene fakultete v Ljubljani.

Namen izobraževanja je bilo seznaniti  vodilne in odgovorne osebe občin, gasilsko reševalnih centrov, civilne zaščite, javnih ustanov (šole, vrtci), institucij (bolnice, domovi upokojencev) z ukrepi in postopki, ki v primeru izrednih razmer narekujejo in omogočajo pravilno ravnanje in oskrbo s pitno vodo.

V primeru naravnih ali drugih nesreč namreč lahko v zelo kratkem času nastopijo izredne razmere, ki ne ogrožajo le posameznika, ampak tudi širšo skupnost. Poleg izgube človeških življenj in večjega števila poškodovanih nastane tudi velika materialna škoda. Porušeni domovi, oslabljena infrastruktura, prekinjena dobava električne energije in vode pripeljejo do razmer, ko si prizadeto prebivalstvo ne more samo zagotoviti osnovnih življenjskih pogojev in je odvisno od pomoči različnih humanitarnih organizacij. Ena takšnih je tudi mednarodna organizacija Rdečega križa, ki ima usposobljene ekipe za ukrepanje v izrednih razmerah. Člani teh ekip so usposobljeni za pridobivanje pitne vode, gradnjo začasnih bivališč in sanitarij, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, pomagajo pri oskrbi z živilskimi in neživilskimi proizvodi, promociji higiene in drugo. V okviru mednarodnega projekta XH2O se je za zagotavljanje pitne vode v izrednih razmerah usposobilo 15 strokovnjakov iz Slovenije, med njimi štirje sanitarni inženirji, ki sodelujejo tudi na mednarodnih misijah.

Zanimiva vsebina, ki je udeležencem nudila številne pomembne informacije, predvsem pa se jim približala s posredovanjem praktičnega primera, je nedvomno pomemben doprinos, četudi si želimo, da teh znanj ne bi bilo nikoli potrebno uporabiti.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami