Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu na območju Erazmove in Volaričeve ulice v Postojni

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

12. 9. 2019

Občina Postojna ter podjetji Kolektor CPG d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščajo, da se zaradi gradbenih del v petek, 13. septembra postavlja pomična zapora na Erazmovi ulici (lokalna cesta Bolnica za živali Postojna). Zaradi gradnje novega vodovodnega omrežja bo popolna pomična zapora odseka Erazmove ulice od križišča s cesto Stara vas (Bolnica za živali Postojna) do križišča z Volaričevo ulico. Popolna pomična zapora bo predvidoma trajala od petka, 13. septembra 2019, do torka, 31. decembra 2019. Informacije o posamičnih zaporah, bomo sprotno objavljali na spletni strani in preko javnih medijev. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.

                                                                                                                    

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Hvala za razumevanje.

 

OBVESTILO O ZAPORI

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami