Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Postojna

Novice

19. 9. 2019

Občina Postojna objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki se izteče 30. oktobra 2019.

 

UPRAVIČENCI
Upravičenci so lastniki obstoječih objektov ali novograditelji na območjih kjer, v skladu z 1. in 2. odstavkom 20. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 81/13, 18/15 in 68/17; v nadaljevanju: Odlok), ni predvidena gradnja javne kanalizacije.

 

SREDSTVA IN VIŠINA SUBVENCIONIRANJA
Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2019, namenjenih za predmet tega razpisa, znaša 6.000,00 EUR. Sredstva se bodo namenila:

  • za naložbe, ki so bile zaključene pred objavo tega razpisa (UKREP A) in
  • za naložbe, ki bodo zaključene po objavi tega razpisa (UKREP B).
     

Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila prebivalcev, ki imajo že najmanj eno leto prijavljeno stalno prebivališče v stavbi, ki se priključuje na MKČN, in sicer:

  • 1.500 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev,
  • 2.000 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
  • 2.500 EUR za stavbo s 6 prebivalci in dodatnih 400 EUR za vsakega prebivalca nad 6.

 

Višina sofinanciranja za stanovanjsko stavbo – novogradnjo, se določi v višini 2.000,00 EUR. Upravičenec je dolžan do 31.12.2023 predložiti občinski upravi dokazila, da ima v stavbi prijavljeno stalno prebivališče najmanj en prebivalec.

 

Vse informacije in dokumentacija se nahaja na TEJ POVEZAVI.

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami